“ปาบึก” พายุลูกแรกของปี เกี่ยวกับ “ปลาบึก” หรือไม่!

0
183

     ต้อนรับปีใหม่ด้วยพายุลูกแรกของปี ชื่อว่า “ปาบึก (PABUK)” ซึ่งเป็นพายุโซนร้อนบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือด้านตะวันตกเฉียงเหนือเป็นพายุหมุนเขตร้อน หรือพายุโซนร้อน(Tropical Storm) ความเร็วศูนย์กลาง 63 กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปแต่ไม่เกิน 118 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ซึ่งนั่นจะเป็นของพายุไต้ฝุ่น(typhoon) ที่พัดผ่านทวนเข็มนาฬิกาจากทะเลจีนใต้ตอนล่าง ก่อนเคลื่อนเข้าสู่ทะเลฝั่งอ่าวไทย โดยพื้นที่ที่ได้รับการกระทบมากที่สุดคือ ชุมพรและนครศรีธรรมราช ด้วยความเร็วใกล้จุดศูนย์กลางที่ 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ซึ่งพายุโซนร้อนหากมีความแรงเต็มที่ จะเป็นพายุที่รุนแรงที่สุดชนิดหนึ่ง มีเส้นผ่าศูนย์กลาง ประมาณตั้งแต่ 100 กิโลเมตรขึ้นไป

แล้วทำไมถึงเรียกพายุลูกนี้ว่า “ปาบึก” จริงๆแล้ว ก็คือ “ปลาบึก” อย่างที่คนไทยเข้าใจกัน ซึ่งเป็นปลาน้ำจืดขนาดใหญ่ที่สุด โดยเป็ยการเสนอชื่อจากประเทศลาว โดยหากจำแนกประเภทถึงที่มาของพายุโซนร้อนลูกนี้ จะแยกได้ดังนี้

-พายุดีเปรสชันเขตร้อน (tropical depression) ความเร็วแรงลมใกล้ศูนย์กลางไม่ถึง 34 นอต (63 กิโลเมตรต่อชั่วโมง)

-พายุโซนร้อน (Tropical storm) ความเร็วลมใกล้ศูนย์กลาง 34 นอต (63 กิโลเมตรต่อชั่วโมง) ขึ้นไป แต่ไม่ถึง 64 นอต (118 กิโลเมตรต่อชั่วโมง)

-พายุไต้ฝุ่น (Typhoon) ความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางตั้งแต่ 64 นอต (118 กิโลเมตรต่อชั่วโมง) ขึ้นไป

ส่วนการตั้งชื่อของพายุ “ปาบึก” เป็นการตั้งชื่อของประเทศลาว ซึ่งทางลาวจะไม่ใช้ ล.ลิงเหมือนบ้านเรา เป็นหนึ่งใน 14 สมาชิก “ของคณะกรรมการพายุไต้ฝุ่น” ที่ได้ยื่นมือมาจัดตั้งชื่อ “พายุหมุนเขตร้อน” ในแถบบ้านเราใหม่ ราวปี 2543 ซึ่งเป็นขององค์การกรมอุตุนิยมวิทยาโลก โดยได้ให้ชาติสมาชิก ซึ่งมีประเทศไทยเราด้วย ส่งชื่อพายุในภาษาของตนมาประเทศละ 10 ชื่อ รวมทั้งสิ้นได้ 140 ชื่อ ซึ่งประเทศสาชิก ได้แก่ ไทย , กัมพูชา , เกาหลีเหนือ-ใต้ ,ฮ่องกง , ญี่ปุ่น , ลาว , มาเก๊า , มาเลเซีย , ไมโครนีเซีย (รัฐอิสระอยู่บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือหมู่เกาะอินโดนีเซีย) , ฟิลิปปินส์ , สหรัฐฯและเวียดนาม

ทั้งนี้ชื่อของพายุจะแบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม กลุ่มละ 28 ชื่อ ซึ่งจะเรียงลำดับตามตัวอักษรภาษาอังกฤษของชื่อแต่ละประเทศ โดยเริ่มจากกัมพูชาเป็นอันดับแรก และไทยอันดับที่ 12 ส่วนอันดับสุดท้ายเป็นของเวียดนาม โดยหมดกลุ่มแรกก็ใช้กลุ่มที่ 2 ต่อไปจนครบทุกกลุ่ม 

ทางด้านไทยเราได้ตั้งชื่อพายุของไทยตามลำดับ ดังนี้ พระพิรุณ, ทุเรียน, วิภา, รามสูร, เมขลา, มรกต, นิดา, ชบา, กุหลาบ และ ขนุน

ปาบึก นั้นอาจหมายถึง

พายุไต้ฝุ่นปาบึก (พ.ศ. 2544) ที่สงผลกระทบต่อญี่ปุ่น

พายุไต้ฝุ่นปาบึก (พ.ศ.2550) ส่งผลกระทบต่อไต้หวันและจีน

พายุโซนร้อนกำลังแรงปาบึก (พ.ศ.2556) เป็นพายุที่ศูนย์เตือนไต้ฝุ่นได้จัดให้เป็นหนึ่งในพายุไต้ฝุ่น

และพายุโซนร้อนปาบึก (พ.ศ.2562) ซึ่งส่งผลกระทบต่อชายฝั่งอ่าวไทย และพื้นที่ประเทศไทยกว่า 16 จังหวัด ซึ่งจังหวัดที่คาดจะได้รับการกรทบมากที่สุด ได้แก่ นครศรีธรรมราช และชุมพร   นอกจากนี้จังหวัดอื่นๆได้แก่สุราษฎร์ธานี พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง เพชรบุรี  ประจวบคีรีขันธ์ และระนอง จึงอยากให้พี่น้องประชาชนที่ประสบพายุใช้ความระมัดระวังในเรื่องน้ำท่าวมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก และงดเดินเรือในช่วง 3-5 มกราคม 2562

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here