โฮมฮักรักลูกหลานโภชนาการดี ร.ร.เทศบาล 11 หนองหิน

0
381


นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม เฉลิมฉลองโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร โรงเรียนเทศบาล 11 หนองหิน สวนสนุกสุขภาพดี Roza Playland เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562 ที่โรงเรียนเทศบาล 11 หนองหิน ตามโครงการ โรซ่า ฮักรักลูกหลานโภชนาการดี โดยมีคณะผู้บริหารเทศบาลนครอุดรธานี คณะครูอาจารย์และนักเรียนร่วมกิจกรรม


นายสุวิทย์ วังพัฒนมงคล ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท ไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ บริษัทฯจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกด้านความรู้ความสามารถที่นักเรียนได้รับการส่งเสริมสุขภาพ และมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง เป็นการประชาสัมพันธ์ผลงานของโรงเรียน คณะครู นักเรียน ชุมชนในเขตบริการและพื้นที่ใกล้เคียง เป็นการแสดงความก้าวหน้าในการพัฒนาด้านการเรียนการสอน และเปิดโอกาสให้นักเรียน ได้แสดงความรู้ความสามารถในด้านต่าง ๆ


นางธนาพร แก้วชารุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 11 หนองหิน กล่าวว่า โรงเรียนอยู่ในสังกัดเทศบาลนครอุดรธานี มีความยินดียิ่งที่ได้เข้าร่วมโครงการ โรซ่า โฮมฮัก รักลูกหลาน โภชนาการดี โดยความร่วมมือของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และ บริษัท ไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด เพื่อผลักดันและสนับสนุนโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร จนมีผลสัมฤทธิ์ ส่งผลให้โรงเรียนเทศบาล 11 หนองหิน ได้ผ่านการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ในปีการศึกษา 2560
จากนั้นได้ร่วมกันเปิดป้าย พร้อมมอบป้ายให้กับทางโรงเรียนเทศบาล 11 หนองหิน และมีการเล่นกีฬาฟุตบอล ทีม VIP ระหว่าง ทีมร่วมดารา ช่อง 7 พบกับ ทีมคณะผู้บริหารเทศบาลนครอุดรธานี โดยบรรยากาศภายในงานเป็นไปด้วยความสุนกสนาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here