กองบิน23เตรียมส่งอัลฟ่าเจ็ทปฏิบัติการฝนหลวง

0
194

กองทัพอากาศ ทำพิธีส่งหน่วยบิน ปฏิบัติภารกิจฝนหลวง แก้ปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ต่างๆ โดยกองบิน 23 อุดรธานี ส่งเครื่องบินโจมตีแบบที่ 7 หรือ อัลฟ่าเจ็ท จำนวน 3 เครื่อง ร่วมปฏิบัติภารกิจครั้งนี้ด้วย


เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562 ที่ท่าอากาศยานทหาร 2 กองทัพอากาศ พลอากาศเอก ชาญฤทธิ์ พลิกานนท์ รองผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานพิธีส่งหน่วยบินฝนหลวง โดยมีรองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร นายทหารชั้นผู้ใหญ่ หัวหน้าสำนักงานช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัย ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ คณะทำงานฝนหลวงและควบคุมไฟป่า นักบิน เจ้าหน้าที่หน่วยบินฝนหลวง กองทัพอากาศและเจ้าหน้าที่จากกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ร่วมพิธี ทั้งนี้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่นักบิน และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในการปฏิบัติภารกิจฝนหลวง กองทัพอากาศ


การปฏิบัติการฝนหลวง ในปี 2561 ที่ผ่านมานั้น กองทัพอากาศได้สนับสนุนการบินปฏิบัติภารกิจฝนหลวงให้กับกรมฝนหลวงและการบินเกษตร จํานวน 232 เที่ยวบิน และสนับสนุนสถานที่เป็นฐานปฏิบัติการฝนหลวง จํานวน 9 กองบิน ประกอบด้วย กองบิน 1, กองบิน 2, กองบิน 5, กองบิน 7, กองบิน 21, กองบิน 23, กองบิน 41, กองบิน 46 และ กองบิน 56 รวมถึงสนับสนุนการปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อยับยั้งพายุลูกเห็บ และการปฏิบัติการฝนหลวงด้วยพลุสารดูดความชื้นเพื่อเสริมการปฏิบัติการฝนหลวงเมฆอุ่น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติการมากยิ่งขึ้น อีกทั้งได้มีส่วนแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้กับพื้นที่ต่างๆ ได้เป็นอย่างดี


สำหรับปี 2562 กองทัพอากาศ ได้จัดเครื่องบินพร้อมเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์สนับสนุนกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ในโครงการพระราชดำริ “ฝนหลวง” จำนวน 12 เครื่อง โดยเครื่องบินที่ใช้ปฏิบัติภารกิจประกอบด้วย เครื่องบินลำเลียงแบบที่ 2 ก (BT-67) จำนวน 3 เครื่อง, เครื่องบินโจมตีธุรการแบบที่ 2 (AU-23 A หรือ Peacemaker) จำนวน 6 เครื่อง และเครื่องบินโจมตีแบบที่ 7 (Alpha Jet) จำนวน 3 เครื่อง และสนับสนุนสถานที่เป็นฐานปฏิบัติการฝนหลวง จํานวน 11 แห่ง ประกอบด้วย กองบิน 1, กองบิน 2, กองบิน 4, กองบิน 5, กองบิน 7, กองบิน 21, กองบิน 23, กองบิน 41, กองบิน 46, กองบิน 56 และ โรงเรียนการบิน ในการปฏิบัติภารกิจฝนหลวงเพื่อยับยั้งการเกิดพายุลูกเห็บ การปฏิบัติภารกิจฝนหลวงเมฆอุ่น และการปฏิบัติภารกิจฝนหลวงด้วยพลุสารดูดความชื้นเสริมการปฏิบัติการฝนหลวงเมฆอุ่น โดยเริ่มปฏิบัติการฝนหลวงตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป


ทั้งนี้ ด้วยพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงมีต่อ อุปโภค บริโภค และการเกษตรกรรม จึงทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้งคณะปฏิบัติการฝนหลวงขึ้นเพื่อค้นคว้า ทดลอง และปฏิบัติการทำฝน จนประสบผลสำเร็จนับแต่ปี 2512 เป็นต้นมา การดำเนินการตามโครงการพระราชดำริ “ฝนหลวง” ได้กระทำอย่างต่อเนื่อง และสามารถบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่พสกนิกร จนเป็นที่ประจักษ์โดยทั่วกัน การปฏิบัติภารกิจของหน่วยบินฝนหลวง เป็นภารกิจที่มีความสำคัญภารกิจหนึ่ง ที่สร้างความภาคภูมิใจให้กับกองทัพอากาศ เพราะเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กองทัพอากาศ จึงได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนทั่วทุกภูมิภาค

มิพลอดุลยเดช ที่ทรงมีต่อ อุปโภค บริโภค และการเกษตรกรรม จึงทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้งคณะปฏิบัติการฝนหลวงขึ้นเพื่อค้นคว้า ทดลอง และปฏิบัติการทำฝน จนประสบผลสำเร็จนับแต่ปี 2512 เป็นต้นมา การดำเนินการตามโครงการพระราชดำริ “ฝนหลวง” ได้กระทำอย่างต่อเนื่อง และสามารถบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่พสกนิกร จนเป็นที่ประจักษ์โดยทั่วกัน การปฏิบัติภารกิจของหน่วยบินฝนหลวง เป็นภารกิจที่มีความสำคัญภารกิจหนึ่ง ที่สร้างความภาคภูมิใจให้กับกองทัพอากาศ เพราะเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กองทัพอากาศ จึงได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนทั่วทุกภูมิภาค

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here