รัฐบาลผลักดันโครงการธงฟ้าประชารัฐ ด้วยแอพฯ “ถุงเงิน” หวังปชช.ใช้บัตรสวัสดิการใช้จ่าย หลังตรวจเยี่ยมตลาดนาข่า

0
306

รมว.กระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมร้านธงฟ้าประชารัฐ ที่ตลาดนาข่า อ.เมือง     จ.อุดรธานี ผลักดันให้ประชาชนใช้บัตรสวัสดิการในการใช้จ่าย ร้านธงฟ้า ด้วยแอพฯถุงเงิน

เมื่อวันที่12 ธันวาคม 2561 รมว.กระทรวงพาณิชย์ นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ ได้ลงตรวจเยี่ยมร้านค้าในโครงการ “ธงฟ้าประชารัฐ” ณ พื้นที่ตลาดนาข่า จังหวัดอุดรธานี เพื่อติดตามความคืบหน้าของโครงการร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ เพื่อสนับสนุนการซื้อขายในระดับชุมชนให้ขยายตัวเพิ่มขึ้น

นอกจากนี้ยังได้ประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีทั้งผู้ซื้อและผู้ขายให้ใช้จ่ายสินค้าผ่านทางแอพลิเคชั่น “ถุงเงิน”และเครื่องชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์หรือ “อีดีซี” ซึ่งร้านค้าใดที่ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมร้านค้าธงฟ้าประชารัฐก็จะสามารถชำระสินค้าผ่านทางแอพลิเคชั่นดังกล่าวได้

ซึ่งร้านค้าที่ร่วมโครงการจะได้รับป้ายไฟประชาสัมพันธ์ ก็จะสามารถรับชำระผ่านแอพลิเคชั่นถุงเงินได้ นอกจากนี้ได้เชิญชวนร้านค้ารายย่อย ร้านโชห่วย ร้านค้าในตลาดสด แผงลอย รถเร่ ในจังหวัดอุดรธานี ให้มาลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการดังกล่าว เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรัฐ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้เม็ดเงินตรงนี้สามารถหมุนเวียนในการซื้อขายในระดับชุมชน

โดยผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับวงเงินสำหรับค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนสำหรับการซื้อขายในร้านค้าธงฟ้าประชารัฐเท่านั้น เพื่อให้เม็ดเงินหมุนเวียนระบบเศรษฐิกิจในชุมชน โดยไม่สามารถนำไปใช้จ่ายในร้านค้าที่ไม่ได้ลงทะเบียนหรือห้างสรรพสินค้าต่างๆได้

ซึ่งตั้งแต่เริ่มโครงการธงฟ้าประชารัฐจนถึงวันที่6 ธ.ค.61 มีร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการแล้วกว่า 70,344ราย เป็นร้านค้าที่ใช้จ่ายผ่านเครื่องอีดีซีจำนวน33,448ราย และผ่านแอพลิเคชั่นถุงเงินจำนวน36,896ราย โดยกระทรวงมีแผนการผลักดันเพิ่มจำนวนร้านค้าแบบใช้แอพลิเคชั่นถุงเงินให้เพิ่มเป็น100,000ราย ให้ได้ก่อนสิ้นเดือนธันวาคมนี้

เพื่อเพิ่มทางเลือกใช้จ่ายสำหรับผู้ถือบัตรให้ได้รับความสะดวกในการใช้จ่ายยิ่งขึ้น และเพิ่มรายได้ให้กับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งในแต่ละเดือนจะมีวงเงินที่รัฐบาลจะใส่เข้าไปในบัตรกว่า4,000ล้านบาท ซึ่งวงเงินดังกล่าวจะกระจายเข้าสู่ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ ทั้งรูปแบบเครื่องอีดีซี และร้านค้าสำหรับแอพลิเคชั่นถุงเงิน เพื่อช่วยขับเคลื่อนการซื้อขายในระดับชุมชนให้ขยายตัวเพิ่มยิ่งขึ้น และลดค่าใช้จ่ายต่างๆสำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ พร้อมทำให้พื้นที่การซื้อขายของจังหวัดอุดรธานีให้เกิดการหมุนเวียนทางการซื้อขายเพิ่มขึ้น เนื่องจากโดยเฉพาะพื้นที่ของตลาดนาข่า เป็นตลาดขายสินค้าเครื่องแต่งกาย โดยเฉพาะผ้าไหม ที่เป็นที่นิยมของคนในอุดรธานีและภาคอีสาน ให้มาเข้าร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐและพี่น้องในและนอกพื้นที่สามารถมาซื้อและใช้จ่ายผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้อย่างสะดวกสบาย ซึ่งพี่น้องที่มาร่วมการเยี่ยมชมตลาดนาข่าของ รมว.กระทรวงพาณิชย์ในครั้งนี้ต่างขอบคุณ และอยากให้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตลอดไป

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here