กีฬา-บันเทิง

อำเภอศรีธาตุสืบสานวัฒนธรรมภูไท บุญเดือน 3 ประจำปี 2565  

อบจ.อุดรธานี ร่วมกับ อำเภอศรีธาตุ อบต.นายูง อบต.หนองนกเขียน กลุ่มเครือข่าย รร.นายูงนกเขียน และภาคีเครือข่ายคนภูไท จัดงานบุญเดือน 3 สืบสานวัฒนธรรมประเพณีภูไท ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม “สืบฮอยต๋า วาฮอยปู่ ฮีตปู่มิเฮ้ออย่า ฮีตย่ามิเฮ้อเส” ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

                วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 19.00 น. นายวิเชียร ขาวขำ นายก อบจ.อุดรธานี ประธานในพิธี “งานบุญเดือน 3 สืบสานวัฒนธรรมประเพณีภูไท ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม” โดยมี นางสาวศิริกัลยา กิจรักษา นายอำเภอศรีธาตุ ดร.ธีระชัย แสนแก้ว ที่ปรึกษาพิเศษนายกอบจ.อุดรธานี (อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์)  นายวัชรพล ขาวขำ ที่ปรึกษาพิเศษนายกอบจ.อุดรธานี นายชินโชติ ลิ้มธนาคม ประธานสภา อบจ.อุดรธานี และคณะ ส.อบจ.อุดรธานี ข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนชาวอำเภอศรีธาตุ และใกล้เคียง ร่วมงาน ณ โรงเรียนบ้านนายูง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี

                นายวุฒิชัย ทองคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนายูง กล่าวว่า งานนี้เป็นการบูรณาการร่วมกัน ระหว่าง อบจ.อุดรธานี ร่วมกับ อบต.นายูง อบต.หนองนกเขียน กลุ่มเครือข่าย โรงเรียนนายูงนกเขียน และภาคีเครือข่ายคนภูไท ดำเนินการจัดงานบุญเดือน 3 สืบสานวัฒนธรรมประเพณีภูไท ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนานแล้ว ซึ่งประชาชน ต.นายูง ต.หนองนกเขียน อ.ศรีธาตุ เป็นคนไทยชนเผ่าหนึ่ง ที่อพยพย้ายถิ่นมาจากเมืองแถน เมืองบก เมืองวัง เขตรอยต่อของประเทศลาวและเวียดนาม ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 3 คนภูไทนายูง มีวิถีชีวิตที่เรียบง่าย ยึดถือธรรมเนียม ประเพณีปฏิบัติสืบทอดกันจากรุ่นสู่รุ่น ถือเป็นอัตลักษณ์เฉพาะตน เช่นภาษาพูด การแต่งกาย พิธีกรรม และเมื่อถึงวันขึ้น 3 ค่ำเดือน 3 ชาวภูไท จะทำพิธีไขประตูเล้าสู่ขวัญข้าว ก่อนการนำข้าวลงจากเล้ามากินหรือใช้เป็นเมล็ดพันธุ์ในฤดูกาลต่อไป

                ซึ่งการเฉลิมฉลองบุญเดือน 3 นี้ ถือเป็นประเพณีที่สำคัญที่สุดของภูไท และมีการสักการะบูชาดวงวิญญาณท่านอัญญาหลวง ซึ่งเป็นผู้ที่คนภูไทตำบลนายูงให้ความเคารพมาตั้งแต่ครั้งบรรพกาล รวมถึงการจัดงานเฉลิมฉลองในหมู่คนภูไทพร้อมต้อนรับญาติมิตรแขกเหรื่อที่มาร่วมงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบำรุงรักษาศิลปะจารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น ตลอดจนเผยแพร่องค์ความรู้ทางภูมิปัญญาดั้งเดิมให้ผู้คนจากชุมชนท้องถิ่นอื่นได้รู้จัก การจัดงานในวันนี้จัดให้มีการแสดงนิทรรศการวิถีชีวิต การละเล่นทางขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีของคนภูไทซึ่งจัดให้มีกิจกรรมทั้งกลางวันและกลางคืน ซึ่งในการจัดงานครั้งนี้ มีการดำเนินการตามมาตรการการป้องกันโรคติดเชื้อโควิด -19 อย่างเคร่งครัด

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Back to top button