ข่าวบ้านเฮา

ทัพฟ้าไทย-สิงคโปร์ปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ให้ชุมชน

กองบิน 23 ร่วมกับ กองทัพอากาศสิงคโปร์ ส่งมอบศาลาอเนกประสงค์ชุมชนบ้านช้าง 2 หลังทำการซ่อมแซมปรับปรุง เป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชนกับกองทัพอากาศ ที่การฝึกอาจทำให้การเกิดมลภาวะทางเสียง

                วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 ณ ณ ศาลาประชาคมบ้านช้าง 2 เขตเทศบาลนครอุดรธานี นาวาอากาศเอก วิศรุต จันทประดิษฐ์ ผู้บังคับการกองบิน 23 มอบหมาย นาวาอากาศเอก วินัยรัตน์ คงดุก เสนาธิการกองบิน 23 ร่วมกับ นาวาอากาศโท เดเร็ก ชาน หัวหน้าหน่วยบินแยก กองทัพอากาศสิงคโปร์ พันจ่าอากาศเอกพิเศษ เซิ่ง ชี ลีอึง หัวหน้าฝ่ายปกครอง หน่วยบินแยกฯ และคณะนายทหารจากกองบิน 23 และกองทัพอากาศสิงคโปร์ ประกอบพิธีส่งมอบการซ่อมแซมปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ ชุมชนบ้านช้าง 2 โดยมี นายสามัญ พฤฒิสาร สมาชิกสภานครอุดรธานี  คณะกรรมการ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านช้าง ชาวชุมชน ให้การต้อนรับ

                นางนันทา พันประสิทธิ์ ประธานชุมชนบ้านช้าง 2 กล่าวว่า รู้สึกเป็นเกียรติและดีใจมากที่พวกท่านได้มาเยี่ยม ขอขอบคุณในความห่วงใยพี่น้องชุมชนแห่งนี้ ชุมชนนี้เป็นชุมชนที่อยู่ใกล้กองบิน คณะกรรมการและพี่น้องของชุมชน ของเราดีใจที่กองบิน 23 กองทัพอากาศสิงคโปร์ได้มาสำรวจพื้นที่ และได้คัดเลือกให้ชุมชนเราได้รับโอกาสในการปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ สร้างแนวรั้วเพิ่ม ทาสีผนัง ทาสีพื้น ปูกระเบื้อง ปรับปรุงห้องน้ำ ติดตั้งพัดลมเพดาน ซึ่งศาลาอเนกประสงค์แห่งนี้ เราใช้พื้นที่แห่งนี้ในการทำกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน สืบทอดวัฒนธรรมความเป็นไทย และเป็นศูนย์รวมของชุมชนเพื่อให้ทุกคนได้พบปะกัน โดยเฉพาะผู้อาวุโสที่มีเวลาว่างจากการทำงาน ได้พบปะพูดคุยกันทำกิจกรรมร่วมกัน ทำให้เกิดความสามัคคีในชุมชน จากนี้คณะกรรมการและพี่น้องชุมชนบ้านช้าง 2 จะได้ใช้สิ่งที่ท่านได้มอบให้ และจะทำให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด โดยหวังไว้ในโอกาสต่อไป ท่านจะได้มาเยี่ยมและมอบสิ่งดีๆให้อีก

                นาวาอากาศเอก วินัยรัตน์ คงดุก เสนาธิการกองบิน 23 กล่าวว่า กองบิน 23 และกองทัพอากาศสิงคโปร์ ได้มาที่ชุมชนบ้านช้าง 2 แห่งนี้ เพราะว่าชุมชนนี้อยู่ใกล้กับกองบิน 23 การมาพบปะประชาชน โดยรอบกองบิน เป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีของชุมชนกับกองทัพอากาศ ที่ผ่านมากองทัพอากาศได้มีการฝึกบินร่วมกับกองทัพอากาศสิงคโปร์ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และการฝึกร่วมกัน รวมถึงได้รับเทคโนโลยีใหม่ๆ จากประเทศสิงคโปร์ เราจำเป็นต้องฝึกนักบินของกองทัพให้มีความเชี่ยวชาญและเพิ่มประสบการณ์ในการบิน เพื่อรักษาอธิปไตย/ความมั่นคงของชาติ

                สำหรับการฝึกบินนั้น อาจจะทำให้เกิดมลภาวะทางเสียง จึงอยากจะแจ้งให้กับทางชุนได้รับทราบว่าเราได้ปรับแผนการบินให้มีผลกระทบน้อยที่สุด เราจำเป็นต้องปฏิบัติภารกิจนี้ ท้องฟ้าให้เราเป็นผู้รักษาและปกป้อง  เสียงนี้จะเป็นเสียงแห่งความมั่นคง จึงอยากให้ทางชุมชนเกิดความมั่นใจว่าเรายังมีมิตรภาพที่ดี เราจะได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข หากมีข้อเสนอแนะหรือให้กองบิน 23 ช่วยเหลือ สามารถติดต่อได้ เรายินดีช่วยตามกำลังและขีดความสามารถของเรา

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Back to top button