เชิญพสกนิกรทุกหมู่เหล่าสวมเสื้อเหลืองร่วมถวายพระพรชัยมงคล

0
275

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดทำน้ำอภิเษกจังหวัด ในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดทำน้ำอภิเษกของจังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562 ที่ห้องประชุมกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ชั้น 5 อาคาร 1 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี เพื่อเตรียมความพร้อมซักซ้อมความเข้าใจ ขั้นตอน พิธีการต่างๆเพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมพระเกียรติ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งระดับจังหวัด และ 20 อำเภอ ร่วมประชุม พร้อมมอบหมายภารกิจในการจัดทำน้ำอภิเษกของจังหวัดอุดรธานีในงานพระราชพิธีบรมราชภิเษก ตามกำหนดการสำนักพระราชวัง


ทั้งนี้สำนักพระราชวังได้กำหนดวัน เวลา และฤกษ์ ไว้ คือ วันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2562 ฤกษ์ 11.52 -12.38 น.ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์ ซึ่งจังหวัดอุดรธานี กำหนดจัดขึ้นที่บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ คำชะโนด ตำบลบ้านม่วง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
วันจันทร์ที่ 8 เมษายน 2562 ฤกษ์ 17.10 – 22.00 น. จังหวัดอุดรธานีกำหนดประกอบพิธีทำน้ำอภิเษกเจริญพระพุทธมนต์ ณ พระอุโบสถวัดมัชฌิมาวาส (พระอารามหลวง) ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง และวันอังคารที่ 9 เมษายน 2562 ฤกษ์ 12.00 น. จังหวัดอุดรธานี กำหนดจัดพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก ณ พระอุโบสถวัดมัชฌิมาวาส (พระอารามหลวง)
วันที่ 10 เมษายน 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เชิญคนโทน้ำอภิเษกของจังหวัดอุดรธานี ไปเก็บรักษาไว้ที่ห้องดอกแก้ว ชั้น 2 อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร


อนึ่งเพื่อให้พสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า ได้ร่วมถวายพระพรชัยมงคล กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งให้จังหวัดดำเนินการจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2562 เวลา 16.30 น. ซึ่งจังหวัดอุดรธานี กำหนดจัดพิธี ณ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี
ในการนี้จึงขอเชิญชวนพสกนิกรชาวจังหวัดอุดรธานี ทุกหมู่เหล่า สวมเสื้อเหลืองร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลในส่วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานีโดยพร้อมเพรียงกัน


ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here