กีฬา-บันเทิง

กีฬาเชื่อมสัมพันธ์“ฮักแพงร่วมแฮงสัมพันธ์เกมส์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 จัดการแข่งขันกีฬาภายใน “ฮักแพงร่วมแฮงสัมพันธ์เกมส์” ครั้งที่ 1 เพื่อส่งเสริมความสามัคคีของบุคลากรกับผู้บริหารสถานศึกษา

                วันที่ 6 มีนาคม 2564 ที่สนามกีฬาจังหวัดอุดรธานี (กกท.)ต.สามพร้าว อ.เมือง จ.อุดรธานี นายพรชัย โพคันโย ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายใน “ฮักแพงร่วมแฮงสัมพันธ์เกมส์” ครั้งที่ 1 โดยมี นายศุภชัย ศรีหาใต้, นางกรรณิกา บุลสถาพร รองผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมงาน

                นายศุภชัย ศรีหาใต้ รองผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 ในนามคณะกรรมการจัดการแข่งขัน กล่าวว่า เป็นการจัดการแข่งขันเป็นครั้งแรก วัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมความสัมพันธไมตรีอันดีระหว่างบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 กับผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด จำนวน 220 โรงเรียน รวม 312 คน ได้แสดงความสามารถทางด้านทักษะกีฬา รวมทั้งปลูกฝังให้มีน้ำใจนักกีฬา มีความสามัคคีในหมู่คณะ ได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกาย และรักการออกกำลังกาย แลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ดีและมีประโยชน์ ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายใต้นโยบาย “วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ เด็กอุดร 1 เป็นที่ 1” ประเภทกีฬา ประกอบด้วย กีฬาพื้นบ้าน ฟตุบอล เซปักตะกร้อ วอลเลย์บอลชายหญิง แชร์บอลหญิง เปตองชายหญิงและทีมผสม กอล์ฟ แบ่งเป็น 4 ทีม 4 สี ประกอบด้วย สีเขียว ฟ้า แสดและชมพู

                นายพรชัย โพคันโย ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 กล่าวว่า กิจกรรมนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือของผู้บริหาร และบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 โดยใช้กิจกรรมเป็นสื่อในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี อันจะก่อให้เกิดความร่วมมือและความสมัครสมานสามัคคีในหมู่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม นอกเหนือจากการผ่อนคลายา จากภาระอันหนักอึ้งของผู้บริหารและบุคลากร ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้กิจกรรมเลื่อนออกไปในบางครั้งก็ตาม แต่อย่างไรก็ดี นับเป็นโอกาสอันดียิ่ง ภายหลังมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดที่มีการโยกย้าย และบรรจุใหม่ จะได้มีโอกาสทำความรู้จักแบ่งปันประสบการณ์ที่ดีร่วมกันโดยใช้กีฬาเป็นสื่อ

                วันนี้ถือว่าเป็นการแข่งขันกีฬาของผู้นำทางด้านการศึกษา โดยตนเองไปประชุมที่ไหนถ้าพูดถึงอุดรเขามองว่าเป็นผู้นำทางด้านการศึกษา เพราะฉะนั้นการแข่งขันกีฬาในวันนี้จะต้องเล่นให้สมบทบาท และขอฝากเป็นข้อคิดนิดเดียว ให้รู้จักตน รู้จักประมาณและรู้จักกาลเวลา ก็ขอให้การแข่งขันเป็นไปอย่างราบรื่น มีความสุขกันทุกคน

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Back to top button