ข่าวบ้านเฮา

จัดยิ่งใหญ่มหกรรมการวิจัยส่วนภูมิภาค Regional Research Expo 2022

ม.ราชภัฏอุดรธานี ร่วมกับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ จัดงานมหกรรมการวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2565 Regional Research Expo 2022 ระหว่างวันที่ 27-29 พฤษภาคมนี้ เพื่อขับเคลื่อนงานวิจัยและนวัตกรรมในการพัฒนาท้องถิ่นอีสานอย่างยั่งยืน

                วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 ณ หอประชุมใหญ่ 5,000 ที่นั่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี สามพร้าว  นายนิติพัฒน์ ลีลาเลิศแล้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ผศ.ดร.คณิศรา ธัญสุนทรสกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี แถลงข่าวการจัดงานมหกรรมการวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2565 (Regional Research Expo 2022) ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เป็นเจ้าภาพการจัดงาน ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอีสานอย่างยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 27- 29 พฤษภาคม 2565 วัตถุประสงค์เพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนงานวิจัยและนวัตกรรมในพัฒนาท้องถิ่นอีสานอย่างยั่งยืน โดยการประยุกต์ใช้โมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG    (B – Bio Economy หรือ เศรษฐกิจชีวภาพ C–Circular Economy หรือเศรษฐกิจหมุนเวียน สอดรับกับแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียว G–Green Economy) สู่การสร้างความเข้มแข็งและการสร้างรายได้ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน 

 

                การจัดงานในครั้งนี้ ยังเป็นการกระตุ้นให้เกิดการขยายผลการนำองค์ความรู้จากผลงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม ไปสู่การใช้ประโยชน์ระดับพื้นที่ในวงกว้างและเป็นรูปธรรม ตลอดจนสร้างแรงบันดาลใจและส่งเสริมให้บุคลากรจากสถาบันการศึกษา หน่วยงานวิจัย ทั้งภาครัฐและเอกชน นักเรียน นักศึกษา เยาวชน และประชาชนทั่วไป ในการนำองค์ความรู้จากผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปพัฒนาหรือสร้างสรรค์ พร้อมทั้งต่อยอด ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ

                กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย นิทรรศการโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว,นิทรรศการการวิจัยของหน่วยงาน นักวิจัยในพื้นที่ เครือข่ายการวิจัยในภูมิภาค นิทรรศการนำเสนอผลงานนานาชาติและประเทศเพื่อนบ้าน นิทรรศการอุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  กิจกรรม Highlight Stage  พื้นที่ให้คำปรึกษาความรู้จากงานวิจัย ตลาดนัดผลงานวิจัยที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา การประชุม/เสวนา ตลอดทั้ง 3 วัน ใน 3 ประเด็นหลัก ประกอบด้วย ห้องย่อยที่ 1 นวัตกรรม เพื่อการขับเคลื่อน BCG , ห้องย่อยที่ 2 BCG กับยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคอีสาน และห้องย่อยที่ 3 การพลิกโฉม กรอบนโยบายและแนวทางพัฒนา กำลังคนอุดมศึกษา วิจัย และนวัตกรรมของประเทศ กับการขับเคลื่อน BCG และพื้นที่นิทรรศการ Highlight เพื่อแสดงให้เห็นแนวคิดของการจัดงาน “นวัตกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอีสานอย่างยั่งยืน”

                ผศ.ดร.คณิศรา ธัญสุนทรสกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี กล่าวว่า สำหรับการเตรียมความพร้อมในการจัดงาน พร้อมแล้วกว่า 80% ไม่ว่าจะเป็น สถานที่จัดงาน ประกอบด้วย ห้องประชุมใหญ่ ขนาด  5,000  ที่นั่ง จำนวน 1 ห้อง ห้องประชุมจัดสัมมนา ขนาด 300 ที่นั่ง จำนวน 1 ห้อง ห้องประชุมจัดสัมมนา ขนาด 100 ที่นั่ง จำนวน 2 ห้อง ห้องประชุมจัดสัมมนา ขนาด 50 ที่นั่ง จำนวน 5 ห้อง ห้องรับรองแขก VIP และผู้สื่อข่าว ขนาด 100 ที่นั่ง จำนวน 2 ห้อง สถานที่จัดงานเลี้ยงต้อนรับ ห้องรับประทานอาหารและร้านจำหน่ายสินค้า ขนาด 1,000 ที่นั่ง จำนวน 1 ห้อง และอาคารห้องพัก ขนาด 60 ห้อง และรวมไปถึงสิ่งสนับสนุนต่างๆ ในการจัดงาน

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Back to top button