ข่าวบ้านเฮา

ศึกอบจ.อุดรคึกคักยอด 223 คน ส.อบจ.216 นายก 7 คน

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 นายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ในฐานะประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วย นายกิตติคุณ ศิริโยธา ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุดรธานี นายกิจธนะ ธรากิตติรัฐ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี และ นายวีระพงษ์ สารบรรณ กรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ในการสมัครรับเลือกตั้ง ส.อบจ.อด.และ นายก อบจ.อด. ณ หอประชุมทองใหญ่ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี ซึ่งวันสุดท้ายของการรับสมัคร มีผู้เดินทางมาสมัครส.อบจ.จำนวน 4 คน และนายกอบจ. 1 คน คือ นายเจริญ หมู่ขจรพันธ์ อดีตแกนนำกลุ่มพันธมิตรเพื่อประชาธิปไตยจังหวัดอุดรธานี

สรุปยอดผู้สมัครจนถึงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 เวลา 16.30 น. ซึ่งเป็นวันสุดท้ายในการรับสมัคร มีผู้สมัครตำแหน่ง ส.อบจ.อด.จำนวน 216 คน มีผู้สมัครตำแหน่ง นายกอบจ.อด.จำนวน 7 คน รวมผู้สมัครทั้งสิ้นจำนวน 223 คน สำหรับผู้สมัครนายกอบจ.อุดรธานี ประกอบด้วย หมายเลข 1 นายชวนนท์ ศิริบาล ผู้สมัครอิสระ หมายเลข 2 นายฐานวัฒน์ ธนาธัญญพิชญ์ คณะก้าวหน้าอุดรธานี หมายเลข 3 นายวิเชียร ขาวขำ กลุ่มเพื่อไทยอุดรธานี หมายเลข 4 นางสาวอิงค์ณภัจฉร์ ชินวัตรนุวงศ์ กลุ่มเพื่อนอุดรธานี หมายเลข 5 นายศักดา เกตุแก้ว ผู้สมัครอิสระ หมายเลข 6 นายเศรษภัทร์  นิตยสิทธิวรากูล ผู้สมัครอิสระและหมายเลข 7 นายเจริญ หมู่ขจรพันธ์ ผู้สมัครอิสระ

โดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุดรธานี ได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี วันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.00-12.00 น. ณ ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติ มณฑาทิพย์ฮอลล์ อุดรธานี ซึ่งจะให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการเลือกตั้ง ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย และระเบียบเกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น ข้อห้ามในการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง และแนะนำสถานที่ปิดประกาศ ป้ายโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง ความรู้เรื่องการจัดทำบัญชีค่าใช้จ่าย

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Back to top button