ข่าวรอบอุดร

พิชิต 6,000 Kcal. 60 วัน

วันที่ 16 มิถุนายน 2563 ที่จังหวัดนครพนม นายแพทย์จิณณพิภัทร ชูปัญญา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายสำคัญในการสร้างให้ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี ด้วยการส่งเสริมให้ประชาชนออกกำลังกายโดยมีชุมชนเป็นฐาน และกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะผู้นำหลักในการดำเนินงานด้านการส่งเสริมสุขภาพ ก็ได้มีการขับเคลื่อนนโยบายในการส่งเสริมสุขภาพให้กับประชาชน โดยได้จัดกิจกรรม ก้าวท้าใจ Season 1 ขึ้นมา ซึ่งเป็นการออกกำลังกายร่วมกับการใช้เทคโนโลยีที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต ที่ทุกคนสามารถทำได้ง่ายๆ ทุกที่ ทุกเวลา มีความสนุกสนานและท้าทาย ซึ่งในครั้งนั้นมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 4.8 แสนคน ระยะทางสะสมรวมกว่า 20 ล้านกิโลเมตร และในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) เช่นนี้การออกกำลังกายในลักษณะนี้ถือเป็นกิจกรรมที่ดีวิถีใหม่ (New Normal) ที่จะทำให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและห่างไกลจากไวรัสโควิด – 19  กระทรวงสาธารณสุขจึงได้จัดกิจกรรมก้าวท้าใจ Season 2 ขึ้นมาอีกครั้ง


จึงขอเชิญชวนทุกคนมาร่วมโครงการไปพร้อม ๆ กัน ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้มีทั้ง การเดิน – วิ่ง การปั่นจักรยาน การเต้นแอร์โรบิก โยคะ คีตะมวยไทย เวทเทรนนิ่ง ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนผ่านทางแอปพิเคชั่น LINE โดยเพิ่ม ID : @THNVR หรือสแกน QR CODE ลงทะเบียนได้พร้อมกันทั่วประเทศตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ส่วนการสะสมระยะทางจะเริ่มพร้อมกันในวันที่ 1 กรกฎาคมไปจนถึงวันที่ 29 สิงหาคม 2563 โดยกิจกรรมในครั้งนี้นอกจากทุกคนจะได้เป็นส่วนหนึ่งในการเป็นผู้พิชิต 6,000 Kcal. 60 วันแล้ว ยังจะได้รู้ถึงดัชนีมวลกาย (BMI) ของตนเอง รวมถึงได้รับคำแนะนำดีๆในการดูแลร่างกายแบบรายบุคคล ใบประกาศ  E- CERTIFICATE และอาจได้รับของรางวัลอื่น ๆ เพิ่มเติมอีกด้วย

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Back to top button