สังคมสร้างสรรค์แบ่งปันให้คนพิการ

0
351

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ร่วมกับ สมาคมรวมใจคนพิการจังหวัดอุดรธานี มอบทุนการศึกษา รถเข็น รถสามล้อโยก ให้กับผู้พิการและครอบครัว โครงการสังคมสร้างสรรค์ แบ่งปันให้คนพิการ ประจำปี 2562


เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา วิทยาเขตอุดรธานี ต.สามพร้าว อ.เมือง จ.อุดรธานี นายวันชัย จันทร์พร รองผวจ.อุดรธานี เป็นประธานเปิดโครงการสังคมสร้างสรรค์ แบ่งปันให้คนพิการ จังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 4ประจำปี 2562 โดยมีนายวัชรินทร์ สุตลาวดี นายอำเภอเมืองอุดรธานี นายธาดา ชัยรัตน์ รองกก.ผจก.โรงงานน้ำตาลเริ่มอุดม นายสุขุม ศรีสังข์ ประธานมูลนิธิพันธกิจเพื่อการพัฒนา นายวิฑูรย์ โล่สีทอง นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ลูกเสืออุดรธานี (สมัยที่ 15) นายดำรงศักดิ์ อำนาจพิชิตไพรี บริษัท งาดำแม่อุษา จำกัด นางสาวธันย์ชนก นามวงศ์ นายกสมาคมรวมใจคนพิการจังหวัดอุดรธานี และผู้มีเกียรติอีกหลายหน่วยงานร่วมเป็นเกียรติในงาน


นายวิเชียร ขาวขำ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า โครงการนี้เป็นความร่วมมือขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี และสมาคมรวมใจคนพิการจังหวัดอุดรธานี เพื่อระดมทุนในการจัดสวัสดิการให้กับคนพิการ เผยแพร่ ข่าวสาร ข้อมูลความรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อผู้พิการ และส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับผู้พิการ ให้ผู้พิการได้รับบริการและสิทธิประโยชน์ต่างๆในสังคมอย่างเสมอภาค ให้สังคมเห็นความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการ และร่วมกันแบ่งปันน้ำใจให้คนพิการ มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้คนพิการดีเด่นในสังคม และบุคคลดีเด่น หน่วยงานในการช่วยเหลือสังคม แสดงสาธิตนวัตกรรมใหม่ๆที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของคนพิการ และพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านต่างๆ ของคนพิการ ผู้ดูแล และญาติคนพิการ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here