ส่งเสริมเพาะเห็ดเพื่อการบริโภคและรายได้เสริม

0
336

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี จัดฝึกอบรมส่งเสริมการเพาะเห็ดให้กับประชาชน เพื่อเรียนรู้การผลิตเพื่อบริโภค ตลอดจนเป็นอาชีพเสริมสร้างรายได้ให้กับครอบครัว
เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 หอประชุมอำเภอพิบูลย์รักษ์ ตำบลบ้านแดง อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี นายวิเชียร ขาวขำ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมการเพาะเห็ดเพื่อการบริโภค และส่งเสริมอาชีพของประชาชนในจังหวัดอุดรธานี ประจำปี 2562 รุ่นที่ 4 โดยมีคณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ร่วมงาน

OLYMPUS DIGITAL CAMERA


นายสาคร ชาติชำนิ หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า โครงการอบรมส่งเสริมการเพาะเห็ด จัดทำขึ้นเพื่อสนับสนุนส่งเสริมอาชีพประชาชน และสร้างโอกาสในการเรียนรู้ เป็นการพัฒนาการผลิตอาหารเพื่อการบริโภค และยังสามารถจัดทำเป็นอาชีพ สร้างรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน สร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกร เป็นการเสริมสร้างความภูมิใจ ความมั่งคงในอาชีพเกษตรกรรม ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ได้ดำเนินการจัดทำโครงการนี้มาแล้ว จำนวน 2 รุ่น ที่อำเภอหนองวัวซอ และอีก 2 รุ่น ที่อำเภอพิบูลย์รักษ์

OLYMPUS DIGITAL CAMERA


การอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.สุระพัน สุปัญญา ผู้เชี่ยวชาญด้านการเพาะเห็ด มาบรรยายการเพาะเห็ดชนิดต่างๆ โดยกล่าวตอนหนึ่งว่า “โครงการนี้ เป็นโครงการที่ดี ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี มุ่งหวังให้ประชาชนในเขตจังหวัดอุดรธานี สามารถเพาะเห็ดได้ด้วยตนเอง มีทางเลือกในการบริโภคอาหารที่มีคุณค่า ประหยัดค่าใช้จ่าย เกิดอาชีพเพาะเห็ด เกิดรายได้ในครอบครัว ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงในหลวงรัชกาลที่ 9” และในครั้งนี้ก็ได้สาธิต วิธีการเพาะเห็ดโคนใหญ่ เห็ดนางฟ้า เห็ดขอนขาวให้ผู้รับการอบรมได้เรียนรู้อีกด้วย

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here