“ปลาส้ม สร้างอาชีพ คนอุดรฯ”

0
431

อบจ.อุดรธานี เปิดฝึกอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร และส่งเสริมพัฒนาอาชีพของประชาชนในจังหวัด เพื่อการผลิตอาหารเพื่อบริโภคและยังทำเป็นอาชีพเสริมสร้างอาชีพสร้างรายได้


วันนี้(9 มกราคม 2562)ที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ ต.หนองอ้อ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี นายวิเชียร ขาวขำ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร และส่งเสริมพัฒนาอาชีพของประชาชนในจังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ 2562 พร้อมได้รับเกียรติจากนายวิมล สุระเสน นายอำเภอหนองวัวซอ นางสง่า พิมพ์ศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ พบปะพูดคุยกับผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
นายสาคร ชาติชำนิ หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนในชุมชนมีโอกาสในการเรียนรู้เกี่ยวกับ การแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร ให้อยู่ได้นาน เป็นการพัฒนาการผลิตอาหารเพื่อการบริโภค และยังสามารถจัดทำเป็นอาชีพสร้างรายได้ สร้างความเข้มแข็ง สร้างความภูมิใจ สร้างความมั่นคงในอาชีพให้แก่ประชาชนในชุมชนอย่างยั่งยืน ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการฝึกอบรม ประกอบด้วยประชาชนในอำเภอหนองวัวซอ และประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมในโครงการ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here