สรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุวัดป่าบ้านค้อ

0
312

ประชาชนจำนวนมาก ร่วมพิธีสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ วัดป่าบ้านค้อ เมื่อวันมาฆบูชาที่ผ่านมา เป็นการบำเพ็ญมหากุศลปฏิบัติบูชา ทั้งการบริจาคทาน การบวชชีพราหมณ์ ตลอดจนการฟังพระธรรมเทศนา


เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ศาลาจัตุรมุขพระมหาธาตุเจดีย์เฉลิมพระบารมีพระนวมินทร์ วัดป่าบ้านค้อ ต.เขือน้ำ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี นายวิเชียร ขาวขำ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส จุดธูปเทียนถวายเครื่องสักการะ หลังจากนั้นพระครูวิสุทธิธรรมโชติ เจ้าคณะอำเภอเวียงเชียงรุ้ง วัดดอยน้ำตกพัฒนา จ.เชียงราย ประธานคณะสงฆ์ นำกล่าวบูชาพระรัตนตรัย และคำบูชาพระบรมสารีริกธาตุ
นายทวน ช่างแคน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขือน้ำ ในนามคณะกรรมการจัดงานสรงน้ำฯ กล่าวว่า ทุกวันเพ็ญเดือน 4 พระจันทร์เสวยมาฆฤกษ์ อันเป็นวันคล้ายกับวันที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้ทรงพระกรุณาประธานโอวาทปาติโมกข์ ที่มีสาระสำคัญอันแสดงแบบอย่างชีวิตของสมณะ และได้กำหนดแนวทางเผยแพร่พรหมจรรย์ ในท่ามกลางที่ประชุมของเหล่าพระอรหันต์ จำนวน 1,250 รูป ให้คณะสงฆ์สาวกได้ถือปฏิบัติสืบทอดกันมา และในวันนี้ ได้เวียนบรรจบครบรอบอีกวาระหนึ่ง ควรที่พวกเราทั้งหลายจะได้นำเอาดอกไม้ธูปเทียนและเครื่องหอม น้อมจิตรำลึกถึงพระคุณของสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า ถวายสักการะพระพุทธสรีระพระบรมสารีริกธาตุของพระศาสดา ที่ประดิษฐานอยู่ในพระเจดีย์ทองคำประดับอัญมณี อันหาค่าประมาณมิได้ บนแท่นบุษบกในมณฑลพิธี แห่งนี้


หลังจากนั้น นายวิเชียร ขาวขำ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ประธานในพิธีได้กล่าวว่า การจัดงานสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ ณ พระมหาเจดีย์ฯ วัดป่าบ้านค้อ นับเป็นโอกาสอันดีที่พุทธบริษัททั้งหลาย ได้มีโอกาสบำเพ็ญมหากุศลปฏิบัติบูชา ทั้งการบริจาคทาน การบวชชีพราหมณ์ ตลอดจนการฟังพระธรรมเทศนา ซึ่งเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิต และจิตใจของพวกเรา ทำให้ตนเองและสังคมส่วนรวมเป็นอยู่อย่างผาสุก


จากนั้น พระครูวิสุทธิธรรมโชติ ประธานคณะสงฆ์ ได้นำคณะพุทธบริษัทสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ เพื่อความเป็นสิริมงคล ซึ่งมีประชาชนเดินทางมาร่วมงานจากทั่วทุกสารทิศเป็นจำนวนมาก

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here