ตรวจความพร้อมเลือกตั้งล่วงหน้า ส.ส. เขต 1 อุดร

0
229

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ตรวจความพร้อมการจัดการเลือกตั้งล่วงหน้า ส.ส. เขตเลือกตั้งที่ 1 อุดรธานี เพื่อให้การจัดการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2562 นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ได้เดินทางมาตรวจความพร้อมการจัดการเลือกตั้งล่วงหน้า เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดอุดรธานี ณ ศูนย์กีฬาเยาวชนเทศบาลนครอุดรธานี โดยมีกิตติคุณ ศิริโยธา ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุดรธีน นายวัชรินทร์ สุตลาวดี นายอำเภอเมืองอุดรธานี ให้การต้อนรับ และรายงานการเตรียมความพร้อม ซึ่งได้มีการจัดการจราจร ซึ่งได้เตรียมการเจ้าหน้าที่เทศกิจและอปพร. เทศบาลนครอุดรธานี อำนวยความสะดวก และการเตรียมการอื่นๆ พร้อมสำหรับการเลือกตั้งล่วงหน้า วันที่ 17 มีนาคม 2562 นี้


ในการเลือกตั้งครั้งนี้ คนพิการหรือผู้สูงอายุจะได้รับการอำนวยความสะดวกในหน่วยเลือกตั้งและการลงคะแนนเป็นพิเศษ โดย กกต. ประจำหน่วยเลือกตั้ง จะจัดให้มีการช่วยเหลือลงคะแนน ให้คนแก่และคนพิการ ให้ได้ออกเสียงลงคะแนนด้วยตนเอง และในกรณีที่ไม่สามารถ “กากบาท’ ลงในบัตรเลือกตั้งได้ ก็สามารถให้ญาติ บุคคลที่ไว้วางใจ หรือ กกต.ประจำหน่วยเลือกตั้งทำแทนให้ได้ ด้วยความยินยอมและตามเจตนาของผู้ใช้สิทธิ นอกจากนี้ กกต. อาจจะจัดสถานที่เลือกตั้ง สำหรับคนพิการหรือผู้สูงอายุไว้ให้เป็นกรณีพิเศษก็ได

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here