อำเภอเมืองอุดรเปิดทำบัตรปชช.วันหยุด

0
1587

สำนักทะเบียน อ.เมืองอุดรธานี เปิดให้บริการในช่วงวันหยุด สนับสนุนการเลือกตั้ง ส.ส. ตามข้อสั่งการของกระทรวงมหาดไทย

นายวัชรินทร์ สุตลาวดี นายอำเภอเมืองอุดรธานี เปิดเผยว่า กลุ่มงานทะเบียนและบัตร สำนักทะเบียนอำเภอเมืองอุดรธานี ได้เปิดบริการประชาชนในการทำบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิก สภาผู้แทนราษฎร ตามข้อสั่งการณ์ของกระทรวงมหาดไทย ที่ขอให้สำนักทะเบียนทุกแห่ง เปิดบริการจะทำบัตรประจำตัวประชาชน ในวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 16-17 มีนาคม 2562 และในวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 23-24 มีนาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08:30-16:30 น. เพื่อให้ประชาชนนำไปเป็นหลักฐานการใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้า ในวันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2562 และใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งเป็นการทั่วไป ในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562 ซึ่งมีประชาชนที่ทราบข่าวการเปิดให้บริการ ในช่วงวันหยุด ต่างเดินทางมาใช้บริการ ซึ่งในวันเสาร์ที่ 16 มีนาคม มีผู้มาใช้บริการจำนวน 15 ราย


สำหรับหลักฐานแสดงตัว สำหรับการออกเสียงเลือกตั้ง ขอแค่บัตรประจำตัวประชาชนใบเดียวก็พอ ถ้าบัตรประจำตัวประชาชนหมดอายุแล้ว ก็ยังใช้ได้ ถ้าไม่มีบัตรประชาชน หาบัตรหรือเอกสารอื่นที่ราชการออกให้ ซึ่งมีรูปและหมายเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก เช่น ใบขับขี่ บัตรข้าราชการ หรือพาสปอร์ต ใช้แทนได้หมด

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here