“สวาท”นั่งประธานหอฯสมัยที่18

0
557

หอการค้าจังหวัดอุดรธานี ประชุมคณะกรรมการบริหารฯสมัยที่ 18 นัดแรก เพื่อเลือกประธาน หลังเลือกตั้งคณะกรรมการเสร็จสิ้น “สวาท” ได้รับเลือกอย่างไร้คู่แข่ง และขอบคุณทุกคนที่ไว้วางใจ พร้อมทำงานเป็นทีมไปด้วยกัน เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัด


เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี นายยงยุทธ วัฒนธีรวุฒิ รักษาการ เลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุดรธานี สมัยที่ 17 เปิดประชุมคณะกรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดอุดรธานี สมัยที่ 18 โดยที่ประชุมมีมติ เลือก นางอรัญญา อุดมลาภ อดีตรองประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี สมัยที่ 17 ในฐานะผู้อาวุโสสูงสุด เป็นประธานการประชุม โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมครบองค์ประชุม มีวาระที่สำคัญคือ การเลือกตั้งประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี สมัยที่ 18 ภายหลังมีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ แทนชุดเก่าที่หมดวาระลงเมื่อเดือนธันวาคม 2561


ซึ่งที่ประชุมได้เสนอ นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย อดีตประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ประธานบริหาร บจก.เอ็งจุ่งฮวด เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส และปัจจุบันยังดำรงตำแหน่งกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เป็นประธานคนใหม่ สมัยที่ 18 โดยที่ไม่มีคู่แข่งรายใด ที่ประชุมต่างยกมือรับรองและมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี พร้อมกันนั้นก็ได้มีการเลือก เลขาธิการ คือ นายยงยุทธ วัฒนธีรวุฒิ และเหรัญญิกคือ นายอัครวัฒน์ ปุณณะนิธินนทน์ ส่วนตำแหน่งรองประธาน นายทะเบียน ปฏิคม ประชาสัมพันธ์ ทางประธานจะคัดเลือกและจะประกาศให้ทราบอีกที โดยได้กำหนดประชุมคณะกรรมการฯครั้งต่อไปในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562


นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานีคนใหม่ สมัยที่ 18 กล่าวว่า ขอบคุณทุกๆคนที่เลือก และไว้วางใจให้เข้ามาบริหารงานอีกครั้ง นับเป็นสมัยที่ 6 ก็จะทำงานไปด้วยกัน ทำงานเป็นทีม พร้อมทำงานตรงนี้ คณะกรรมการที่เข้ามา คนรุ่นใหม่ก็เยอะที่เข้ามา บางเรื่องก็ต้องใช้คนรุ่นใหม่มาร่วมคิดร่วมทำช่วยกัน โดยเฉพาะภาคเอกชนของเรา ต้องขับเคลื่อนเรื่องเศรษฐกิจให้ได้ โดยเฉพาะเรื่องนิคมอุตสาหกรรม และเรื่องอื่นๆที่จะเป็นประโยชน์กับจังหวัดของเรา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here