ขนส่งอุดรเพิ่มช่องทางรับชำระภาษีรถ Drive Thru For Tax

0
534

สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี เพิ่มช่องทางการรับชำระภาษีรถประจำปี ผ่านบริการเลื่อนล้อต่อภาษี หรือ Drive Thru For Tax บริการในเขตเทศบาลนครอุดรธานี เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ไม่ต้องลงรถ เพียงขับเข้าช่องบริการ


นายปิยะ โยมา ขนส่งจังหวัดอุดรธานี เปิดเผยว่า ตามที่ สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี ได้เปิดช่องทางการรับชำระภาษีรถประจำปี ผ่านบริการเลื่อนล้อต่อภาษี หรือ Drive Thru For Tax ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี แห่งที่ 2 ต.โนนสูง อ.เมือง จ.อุดรธานี ขณะนี้ได้เพิ่มช่องทางการรับบริการดังกล่าวอีกที่ ที่บริเวณด้านหน้าอาคาร 1 สำนักงานขนส่ง จ.อุดรธานี แห่งที่ 1 ถนนอุดรดุษฎี เขตเทศบาลนครอุดรธานี โดยเริ่มเปิดบริการตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ซึ่งก็มีประชาชนผู้สนใจมาใช้บริการ ตลอดทั้งวัน ทำไว้ 2 ช่อง เบื้องต้นได้เปิดบริการช่องเดียว หากมาเยอะก็จะเปิดบริการทั้งสองช่อง


โดยเป็นการอำนวยความสะดวก การให้บริการรับชำระภาษีรถประจำปี ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ได้แก่ รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน (รถเก๋ง), รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน (รถตู้), รถยนต์กระบะบรรทุกส่วนบุคคล (รถกระบะ), รถจักรยานยนต์ ผ่านช่องทางการเลื่อนล้อต่อภาษี โดยผู้ประสงค์จะชำระภาษีรถประจำปี ไม่ต้องลงจากรถ เพียงขับรถเข้าช่องบริการ ที่ เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 08.30-15.30 น. โดยไม่หยุดพักเที่ยง ซึ่งผู้ใช้บริการ ต้องเตรียมเอกสารให้พร้อม แสดงต่อเจ้าหน้าที่ ดังนี้
1.ใบคู่มือจดทะเบียนรถหรือสำเนาใบคู่มือจดทะเบียนรถ 2.หลักฐานการจัดให้มีการประกันภัย ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 ที่ยังไม่หมดอายุ ,3.ใบรับรองการตรวจสภาพรถเอกชน (สำหรับรถยนต์ ที่มีอายุการใช้งานเกิน 7 ปี หรือ รถจักรยานยนต์ที่มีอายุการ ใช้งานครบ 5 ปี นับแต่วันที่จดทะเบียนครั้งแรก) ,4.กรณีรถใช้ก๊าชเป็นเชื้อเพลิง ต้องมีหนังสือรับรองการตรวจสอบและทดสอบเครื่องอุปกรณ์และส่วนควบ สำหรับการใช้ก๊าซเป็นเชื้อเพลิงมาแสดงด้วย หากเอกสารครบถ้วนเพียงขับรถเข้าช่องบริการเพื่อชำระภาษี และขับผ่านออกไป โดยไม่ต้องลงจากรถ ใช้เวลาไม่เกิน 2 นาที ต่อคัน เท่านั้น

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here