นิทรรศการสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี 2562

0
149


เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ที่บริเวณห้องโถง ชั้น 1 หอประชุมทองใหญ่ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เปิดนิทรรศการโครงการบทบาทของจังหวัด ต่อการสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของไทยปี 2562 จังหวัดอุดรธานี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนชาวจังหวัดอุดรธานี ร่วมกิจกรรม


นางรณิดา เหลืองฐิติสกุล หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า เนื่องด้วยเมื่อวันที่ 15 พ.ย.2561 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯรัฐมนตรี ได้รับมอบหน้าที่การเป็นประธานอาเซียนอย่างเป็นทางการ จากนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ ในช่วงสิ้นสุดการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน ครั้งที่ 33 ซึ่งนายกฯรัฐมนตรีได้ประกาศแนวคิดหลัก (Them) สำหรับการเป็นประธานอาเซียนของไทย คือ “Advancing Partnership For Sustainability หรือ ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน


เพื่อเป็นการสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี 2562 กระทรวงมหาดไทยได้จัดโครงการบทบาทของจังหวัดต่อการสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของประเทศไทยในปี 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนของไทยในปี 2562 และบทบาทของกระทรวงมหาดไทยต่อประชาคมอาเซียน รวมทั้งเพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักถึงความสำคัญของการดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนของไทยให้บุคลากรและประชาชนทั่วไป โดยได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ในการจัดแสดงนิทรรศการในหัวข้อบทบาทของไทย ในการเป็นประธานอาเซียนในปี 2562 บทบาทของกระทรวงทหาดไทยต่อประชาคมอาเซียน และบทบาทของจังหวัดอุดรธานีต่อประชาคมอาเซียน


นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า ตั้งแต่ 1 มกราคม -31 ธันวาคม 2562 ประเทศไทย ได้รับเกียรติให้เป็นประธานอาเซียน ในฐานะที่ที่ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นประธานอาเซียน ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนชาวอุดรธานี ร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดี ร่วมสร้างบรรยากาศที่ดี ต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยไมตรีจิต รอยยิ้มและมิตรภาพ ร่วมมือร่วมใจพัฒนา 10 ประเทศอาเซียนให้ก้าวไกลไปด้วยกัน อย่างยั่งยืน พร้อมเชิญชวนประชาชนทุกหมู่เหล่าศึกษาเรียนรู้ข้อมูลบทบาทการเป็นประธานอาเซียนของไทย กับนิทรรศการที่จัดขึ้น ณ สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวจังหวัดอุดรธานี ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here