อุดรเฉลิมฉลองมรดกโลกบ้านเชียง ประจำปี 2562

0
437

จังหวัดอุดรธานี ร่วมกับ อำเภอหนองหาน เทศบาลตำบลบ้านเชียง ร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทพวน จัดงาน 27 ปี เฉลิมฉลองการเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม หลังองค์การยูเนสโกประกาศขึ้นทะเบียนมรดกโลกลำดับที่ 359 เมื่อปี พ.ศ.2535


วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ลานวัฒนธรรม บริเวณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเชียง ตำบลบ้านเชียง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ให้การต้อนรับ นายประดิษฐ์ โปซิว ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมนำชมขบวนแห่วิถีชีวิตวัฒนธรรมประเพณีชาวไทพวนบ้านเชียง อำเภอหนองหาน ซึ่งยกอารยธรรม 5000 ปีมาไว้ในขบวน เพื่อบอกเรื่องราวในอดีตที่เกี่ยวกับคนบ้านเชียง การใช้ชีวิต พิธีแห่ศพและการฝังศพซึ่งเป็นเรื่องราวของคนโบราณ จนนำมาบ้านเชียงในปัจจุบันเพื่อสร้างความภาคภูมิใจให้ประชาชนได้เห็นคุณค่าของการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และมีจิตสำนึกร่วมกันในการอนุรักษ์ ดูแลป้องกันแหล่งโบราณคดีวัฒนธรรมบ้านเชียง พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินานาถในรัชกาลที่ 9 เมื่อครั้งเสด็จหลุมขุดค้นวัดโพธิ์ศรีใน
จากนั้นเป็นการเปิดงานเฉลิมฉลองมรดกโลกบ้านเชียง ประจำปี 2562 อย่างเป็นทางกร โดยนายประดิษฐ์ โปซิว ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านรำไทพวนบ้านเชียง การแสดงแสง สี เสียง ชุดย้อนรอบวิถีชีวิตไทพวนบ้านเชียง


ว่าที่ร้อยตรีรักชัย เลิศสุบิน นายอำเภอหนองหาน กล่าวว่า แหล่งมรดกโลกบ้านเชียงเป็นแหล่งมรดกโลกทางโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ นานกว่า 5,600 ปีมาแล้ว จากหลักฐานที่ขุดค้นพบทั้งโบราณวัตถุ ภาชนะดินเผาเขียนสีลวดลายต่างๆ โลหะเหล็กสำริด รวมถึงร่องรอยวิถีชีวิตอดีตกาล ส่งผลให้ผืนแผ่นดินแห่งนี้ในปัจจุบัน เป็นแหล่งการศึกษาค้นคว้าทางโบราณคดีและแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ เมื่อปีพ.ศ. 2535 องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือองค์การยูเนสโก ได้ประกาศให้แหล่งท่องเที่ยวทางอารยธรรมบ้านเชียง ขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกลำดับที่ 359 ซึ่งเป็นเกียรติยศและความภาคภูมิใจยิ่งแก่ชาวจังหวัดอุดรธานีและชาวไทยทั้งประเทศ จึงเป็นภารกิจสำคัญของชาวบ้านเชียง ชาวอำเภอหนองหานและชาวจังหวัดอุดรธานี ในการสืบสานดูแลรักษามรดกแห่งนี้ไว้


สำหรับในปี 2562 นี้เป็นปีที่ 27 ของการเฉลิมฉลองการเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม จังหวัดอุดรธานีร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ได้กำหนดจัดงานเพื่อเฉลิมฉลองมรดกโลกบ้านเชียงระหว่างวันที่ 7-10 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ลานวัฒนธรรมเทศบาลตำบลบ้านเชียงและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้เห็นคุณค่าของการอนุรักษ์ มรดกศิลปวัฒนธรรม สร้างความภาคภูมิใจและมีจิตสำนึกร่วมกันในการอนุรักษ์ ดูแล ป้องกันแหล่งโบราณคดีวัฒนธรรมบ้านเชียงให้คงอยู่ตลอดไปตลอดจนเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว สร้างรายได้แก่ชุมชนอีกทางหนึ่งด้วย
สำหรับรูปแบบของกิจกรรมในการจัดงานเฉลิมฉลองมรดกโลกบ้านเชียงในปีนี้ เน้นให้เป็นงานที่แสดงออกถึงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้าน มีการแสดง การประกวดแข่งขันด้านวัฒนธรรมต่างๆ การแสดงวิถีชีวิตบ้านไทพวนบ้านเชียง ตลอด 3 วันของการจัดงานและการจัดสัมมนาทางวิชาการของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียง

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here