Earth Hour ปิดเพื่อเปลี่ยน

0
117

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี ร่วมกับ เซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี จัดกิจกรรม Earth Hour ปิดเพื่อเปลี่ยนรณรงค์ให้ประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมปิดไฟเป็นเวลา 1 ชั่วโมง มีจุดประสงค์เพื่อรณรงค์ลดการใช้พลังงาน


เมื่อเวลา 19.00 น.วันที่ 30 มีนาคม 2562 ณ ลานกิจกรรม หน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี นายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดกิจกรรม Earth Hour ปิดเพื่อเปลี่ยน โดยมีนายภักดี วงษาพรหม ผู้อำนวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุดรธานี นายดาวเรือง หากันได้ ผอ.สำนักการช่าง เทศบาลนครอุดรธานี นายวีระพงษ์ เต็งรังสรรค์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจ.อุดรธานี และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมงาน


นางพีร์รยาอร ชวนะเวศธ์ ผู้จัดการแผนกร้านค้าสัมพันธ์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี กล่าวว่า ปัญหาโลกร้อนในปัจจุบันทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น และเราเล็งเห็นความสำคัญในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเร่งด่วน จึงพร้อมสนับสนุนกิจกรรม “ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน” ถือเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการความร่วมมือระดับนานาชาติ ที่รณรงค์ให้ประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมปิดไฟในบริเวณที่ไม่จำเป็น เป็นเวลา 1 ชั่วโมง มีจุดประสงค์เพื่อรณรงค์ลดการใช้พลังงาน สร้างการมีส่วนร่วมของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนประชาชนให้มีจิตสำนึกเป็นหนึ่งเดียวกันที่จะช่วยแก้ไขและบรรเทาสาเหตุที่จะนำไปสู่วิกฤตการณ์ อันเกิดภาวะโลกร้อนในอนาคต กิจกรรมครั้งนี้เป็นเพียงสัญลักษณ์หนึ่งที่จะช่วยกระตุ้นให้ทุกคนหันมาตระหนักถึงปัญหาโรคร้อน และเป็นเวทีทีให้ทุกคนแสดงพลังการเปลี่ยนแปลง มีการเสวนา “พลังงานกับเมืองอุดรแห่งอนาคต” และบูธนิทรรศการจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี


นายวันชัย จันทร์พร รองผวจ.อุดรธานี กล่าวว่า ขอบคุณทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี และหน่วยงานต่างๆ โรงเรียนในจังหวัดอุดรธานี และประชาชนทั่วไป ที่ตั้งใจจัดกิจกรรมดีๆนี้ขึ้นเพื่อเป็นประโยชน์แก่บ้านเมืองและประชาชน ขอให้กิจกรรม Earth Hour ปิดเพื่อเปลี่ยน สำเร็จลุล่วงตรงตามวัตถุประสงค์ และขอให้ทุกท่านได้รับประสบการณ์ สาระความรู้จากกิจกรรมที่จัดขึ้น และจะเป็นแรงกระตุ้นให้พี่น้องชาวอุดรธานีของเราได้ตระหนักในเรื่องของการประหยัดพลังงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here