สบอ.10 อุดรธานีสร้างฝายประชารัฐ 125 ปี

0
252

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 7 มีนาคม 2562 ที่อุทยานแห่งชาตินายูง-น้ำโสม บ้านนาแค ตำบลนาแค อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี นายสุพจน์ วงศ์วิวัฒน์ นายอำเภอนายูง เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการสร้างฝายประชารัฐ 125 ปี 125 ฝายจังหวัดอุดรธานี โดยมีนายทวี แก้วพวง ผู้อำนวยการส่วนจัดการต้นน้ำ นายปัญญา โคตรแสนลี ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ นายวิทยา ปัญจมาตย์ ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี) ผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน และนักเรียนโรงเรียนบ้านนาแคเข้าร่วมกิจกรรม


นายธนโรจน์ โพธิสาโร ผู้อำนวยการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี) กล่าวว่า สืบเนื่องจากจังหวัดอุดรธานี ได้ก่อตั้งมาครบ 125 ปี ในปี พ.ศ.2561 นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่รับผิดชอบพื้นที่ป่าร่วมกับส่วนราชการทุกภาคส่วนในจังหวัดอุดรธานี จัดทำโครงการสร้างฝายประชารัฐ 125 ปี 125 ฝาย เพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสที่จังหวัดอุดรธานี มีอายุครบ 125 ปี ในส่วนของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี) ได้กำหนดเป้าหมายสร้างฝายชะลอความชุ่มชื่น จำนวน 66 แห่ง โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 41 แห่ง ในครั้งนี้จะดำเนินการก่อสร้างอีก 12 แห่ง
ทั้งนี้ เพื่อกั้นน้ำชะลอความเร็วในช่วงฤดูฝน และเก็บกักตะกอนไว้ให้เกิดความชุ่มชื่นแก่แผ่นดิน เพื่อให้มีกิจกรรมสร้างความตระหนักในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความรักความสามัคคีระหว่างส่วนราชการกับประชาชน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here