เปิดคลีนิคเฉพาะทาง สำหรับนอกเวลาราชการ

0
577

ประธานที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ตรวจเยี่ยมการให้บริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการโรงพยาบาลอุดรธานี (SMC : Special Medical Clinic)

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562 ที่หน้าห้องตรวจคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ ชั้น 2 ตึกอำนวยการ โรงพยาบาลอุดรธานี ศ.คลินิกพิเศษ นายแพทย์เสรี ตู้จินดา ประธานที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และคณะติดตาม ความก้าวหน้าการดำเนินงานการให้บริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการโรงพยาบาลอุดรธานี (SMC : Special Medical Clinic) โดยมีนายแพทย์ณรงค์ ธาดาเดช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุดรธานี และคณะผู้บริหารให้การต้อนรับและบรรยายสรุปโดยศ.คลินิกพิเศษ นายแพทย์เสรี ตู้จินดา ประธานที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พึงพอใจมากในการให้บริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการโรงพยาบาลอุดรธานี (SMC : Special Medical Clinic) มาก

นายแพทย์ณรงค์ ธาดาเดช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุดรธานี เปิดเผยว่า โรงพยาบาลอุดรธานีได้เปิดให้การบริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการโรงพยาบาลอุดรธานี (SMC : Special Medical Clinic) มีผู้สนใจและมารับบริการเป็นจำนวนมาก กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายในการลดความแออัด ลดระยะเวลารอคอย ในการพบแพทย์เฉพาะทางโดยเฉพาะในโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไปที่เปิดให้บริการคลินิกเฉพาะทาง จึงได้เปิดคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการของหน่วยบริการในสังกัด เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับประชาชนที่มารับบริการ “จากการทำประชาพิจารณ์ประชาชนและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอุดรธานี ที่นำร่องที่เปิดให้บริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางฯ พบว่า เห็นด้วยกับการเปิดคลินิกพิเศษเฉพาะทางฯ เกือบ 100 เปอร์เซ็นต์และระเบียบสามารถนำไปใช้ได้จริง โดยราคาค่าบริการรวมทั้งอัตราค่าตอบแทนบุคลากรเหมาะสม ซึ่งจะเป็นการอำนวยความสะดวก หรือทางเลือกให้กับประชาชนที่ต้องการความรวดเร็ว และพบแพทย์เฉพาะทาง คลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการโรงพยาบาลอุดรธานี

(SMC : Special Medical Clinic) ได้ทำการเปิดเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2561 เวลา 19.00 น. โดย นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีเปิดการให้บริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการโรงพยาบาลอุดรธานี (SMC : Special Medical Clinic) โดยมีนายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์สมิต ประสันนาการ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร นายแพทย์ปรเมษฐ์ กิ่งโก้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย กรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยร่วมเป็นเกียรติในพิธีด้วย

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here