ข่าวบ้านเฮา

ติวเข้มตร.บ้านช่วยระงับเหตุบุคคลโรคจิต “นาคาพิทักษ์รักษ์ประชา”

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ร่วมกับ ตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี อบรมป้องกันและแก้ไขปัญหาอันเกิดจากยาเสพติด โดยเฉพาะการเข้าระงับเหตุของบุคคลโรคจิตที่สาเหตุจากเสพยา อย่างถูกวิธีและปลอดภัย ตามโครงการ “นาคาพิทักษ์ รักษ์ประชา” ของตำรวจภูธรภาค 4

                วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 ที่มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี นายวิเชียร ขาวขำ นายกอบจ.อุดรธานี ร่วมเปิดโครงการฝึกอบรมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอันเกิดจากยาเสพติด ประจำปี งบประมาณ 2565  “นาคาพิทักษ์ รักษ์ประชา” รุ่นที่ 1 และกล่าวพบปะผู้เข้าอบรม  โดยมี พล.ต.ต.สายเพชร ศรีสังข์ รอง ผบช.ภ.4  เป็นประธานพิธี และพล.ต.ต.พิษณุ อุณหเสรี ผบก.ภ.อุดรธานี ผศ.ดร.เฉลิมพงษ์ เฉลิมชิต รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตอุดรธานี นายวัชรพล ขาวขำ ที่ปรึกษาพิเศษนายกอบจ.  รองผบก. ผกก.หัวหน้าทุกสถานีตำรวจ  และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมพิธี

                พ.ต.อ.พรพิชิต สุปัญญา ผกก.ฝอ.ภ.จว.อุดรธานี กล่าวว่า ปัจจุบันอาชญากรรมและความรุนแรงจากผู้มีอาการทางจิตที่เกิดจากการใช้ยาเสพติดได้เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ถือว่าเป็นปัญหาระดับชาติ หลายๆฝ่ายพยายามวางมาตรการในการป้องกันรวมทั้งการแก้ไขปัญหาในทุกวิถีทาง แต่การแพร่ระบาดของยาเสพติดก็ยังเป็นปัญหาต้นๆของประเทศ เนื่องจากปัจจัยหลายอย่างและนำมาสู่จำนวนผู้มีอาการทางจิตเพิ่มขึ้นเช่นกัน ซึ่งบุคคลเหล่านี้ได้ก่อปัญหาอาชญากรรมและความรุนแรงเพิ่มขึ้นด้วย

                องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ได้เล็งเห็นปัญหานี้จึงร่วมกับ ตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี ท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่ จัดฝึกอบรมโครงการดังกล่าวฯ เพื่อให้ความรู้ประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ไม้ง่ามในการควบคุมสถานการณ์ เข้าระงับเหตุก่อนจะเกิดเหตุอาชญากรรมและความรุนแรง จากผู้ที่มีอาการทางจิตในชุมชน หมู่บ้าน ซึ่งจะทำให้ประชาชนในพื้นที่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากขึ้น โดยอบจ.อุดรธานี สนับสนุนงบ 5.6 ล้านบาท อบรมประชาชนในพื้นที่ 40 รุ่นๆละ 150 คน รวม 6,000 คน และมอบชุดไม้ง่ามประจำตำบล จำนวน 156 ชุด จำนวน 22 ชุด

                พล.ต.ต.สายเพชร ศรีสังข์ รอง ผบช.ภ.4  กล่าวว่า ตำรวจภูธรภาค 4 ก็ได้ตระหนักถึงปัญหานี้ อันเกิดจากผู้มีอาการทางจิตจากยาเสพติด จึงกำหนดเป็นนโยบายโครงการ “นาคาพิทักษ์ รักษ์ประชา” ให้แต่ละตำรวจภูธรจังหวัด หารือผู้ว่าฯ หรือผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อแสวงหาความร่วมมือในการดำเนินการ ในส่วนตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี ได้รับนโยบายมาดำเนินการในปี 2564 และเห็นว่าเป็นการแก้ปัญหาที่ตรงจุด จึงได้ดำเนินการต่อเนื่อง ซึ่งผู้บริหารท้องถิ่นโดยเฉพาะกำนัน ผู้ใหญ่บ้านนั้น มีส่วนสำคัญเพราะเป็นคนในพื้นที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด ย่อมรู้จักลูกบ้านเป็นอย่างดี ว่าใครเป็นผู้มีปัญหาเรื่องนี้บ้าง และในครั้งนี้ผู้เข้าอบรมจะได้นำความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ไปใช้เข้าระงับเหตุ กรณีที่เกิดความรุนแรงกับประชาชน จากผู้ที่มีอาการทางจิต อันเกิดจากการใช้ยาเสพติดอย่างมีประสิทธิภาพ

                นายวิเชียร ขาวขำ นายกอบจ.อุดรธานี กล่าวว่า อบจ.อุดรธานี เล็งเห็นความสำคัญในการป้องกันแก้ไขปัญหา หลังมีการหารือกันกับตำรวจ ในการอบรมทั้งของข้าราชการตำรวจเอง ประชาชนในพื้นที่หรืออาสาสมัครตำรวจบ้านให้มีความรู้เกี่ยวกับสารเสพติด ผลกระทบของการใช้สารเสพติด และระเบียบกฎหมายเบื้องต้นอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ความรู้เกี่ยวกับอาชญากรรม การตั้งจุดตรวจจุดสกัดและกฎหมายที่เกี่ยวกับ และการเข้ามามีส่วนร่วมในกิจการตำรวจของประชาชน และอาสาสมัครตำรวจบ้าน โดยเฉพาะการใช้อุปกรณ์ไม้ง่ามเพื่อเข้าระงับเหตุจากผู้มีอาการทางจิตจากการใช้ยาเสพติด

                พล.ต.ต.พิษณุ อุณหเสรี ผบก.ภ.อุดรธานี กล่าวเพิ่มเติมว่า หลายๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในจังหวัดอุดร จากผู้มีอาการทางจิตที่ก่อเหตุ ทุกคนก็ได้รู้ได้เห็นตามข่าว วันนี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นเราคงปล่อยไม่ได้ จึงจำเป็นต้องแสวงหาความร่วมมือกับทางท้องถิ่น แน่นอนว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีก็ได้สนับสนุนงบประมาณมา นี้คือคุณงามความดีคือสิ่งที่ทางนายกอบจ.อุดรธานีได้เมตตา ได้ให้ความสนใจกับชีวิต ร่างกาย ของพวกเราเจ้าหน้าที่ตำรวจและประชาชนชาวอุดร นำมาซึ่งความสงบสุขในชีวิตและทรัพย์สิน

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Back to top button