ข่าวบ้านเฮา

ร่วมปราบปรามรักษาความสงบเรียบร้อยและพัฒนาคุณภาพชีวิตท้องถิ่น

วันที่ 7 เมษายน 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ทำบันทึกความร่วมมือ (MOU) ระหว่างตำรวจภูธรจ.อุดรธานี โดยมีนายวิเชียร ขาวขำ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วย นายกิจธนะ ธรากิตติรัฐ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ร่วมลงนามระหว่าง พลตำรวจตรี พิษณุ อุณหเสรี ผู้บังคับการตำรวจภูธรจ.อุดรธานี พร้อมด้วย พันตำรวจเอก พิเชฐ วงษ์บุรี รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจ.อุดรธานี พ.ต.อ.อารี สินธุรา ผกก.สภ.เมืองอุดรธานี ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี (ชั้น4)

                ทั้งนี้ บันทึก(MOU) ฉบับนี้ทำขึ้นเพื่อจัดระบบบริหาร การปฏิบัติงานด้านป้องกันการปราบปรามการกระทำความผิดทางอาญา การป้องกันการปราบปรามยาเสพติด การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัย การพัฒนาคุณภาพชีวิตในท้องถิ่น โดยต้องให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรภาคเอกชน มีส่วนร่วมทั้งในส่วนที่เกี่ยวกับนโยบาย งบประมาณ และอาสาสมัคร ตลอดจนการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานตำรวจ

                โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ท้องถิ่นและชุมชน มีส่วนร่วมในกิจการตำรวจ ด้านต่างๆดังนี้ 1.ด้านการป้องกันและการปราบปรามอาชยากรรม 2.ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและรักษาความปลอดภัยของประชาชน 3.ด้านการป้องกันและการปราบปรามยาเสพติด 4.ด้านการจราจร 5.ด้านการดูแลสาธารณสมบัติ 6.ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น และมีลักษณะการมีส่วนร่วม ดังนี้ 1. การมีส่วนร่วมในการคิดค้น ศึกษา และค้นคว้าหาสภาพและสาเหตุของปัญหาตลอดจนความต้องการของท้องถิ่นและชุมชน 2.การมีส่วนร่วมในการริเริ่มและตัดสินใจกำหนดกิจกรรมเพื่อลดและแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นและชุมชน 3.การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ และ/หรือการให้ความร่วมมือในการปฏิบัติ และ/หรือการสนับสนุนทรัพยากรต่างๆ เพื่อใช้ในการปฏิบัติกิจกรรมเพื่อลดหรือแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นและชุมชน 4.การมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและติดตามการดำเนินกิจกรรม 5.การมีส่วนร่วมในการเสนอแนะและปรับปรุง

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Back to top button