ข่าวบ้านเฮา

อาชีวะอุดรธานีอบรมคุณธรรมจริยธรรมนำตนจริยชนนำชาติ

ดร.นิรุตต์ บุตรแสนลี ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ประธานในพิธีอบรมคุณธรรม จริยธรรมนำตน จริยชนนำชาติ เพื่อพัฒนา Soft Skill แบบ New Norm พร้อมด้วยคณะครูบุคลากร และนักศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการ ต้องสวมหน้ากากอนามัย 100 เปอร์เซ็นต์

ดร.นิรุตต์ กล่าวว่า คุณธรรมจริยธรรม เป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งในทุกยุค ทุกสมัย โดยเฉพาะในยุคของการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน ซึ่งเยาวชนขาดความตระหนักและเห็นคุณค่าด้านศีลธรรมและจิตใจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี จึงพลิกวิกฤตเป็นโอกาสจัดโครงการนี้ขึ้น เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักศึกษา นำหลักธรรมไปใช้ในการดำเนินชีวิต คิดได้ทำเป็น และฉลาดแก้ปัญหา โดยจัดขึ้น 2 วัน แบ่งผู้เข้าร่วมอบรมเป็น 4 กลุ่ม กลุ่มๆ ละ 200 คน ในการเข้าร่วมกิจกรรม พร้อมบูรณาการกิจกรรมจิตอาสา โดยดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(COVID-19)อย่างเคร่งครัด ดังนี้

1.มีจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย 2.มีจุดลงทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรมหรือสแกน “ไทยชนะ” 3.ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสวมหน้ากากอนามัยทุกคน และสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา 4.จัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์ล้างมือนะจุดทางเข้าและจุดอื่นๆที่มีการสัมผัสบ่อยครั้ง 5.จัดที่นั่งโดยเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1.50 เมตร 6.ทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัส  7.จัดอาหารเป็นชุด/น้ำดื่มบรรจุขวดต่อคน

ซึ่ง คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักศึกษามีความสุขที่ได้จัดโครงการฯดีๆ ขึ้น ภายใต้ภาวะสังคมแห่งการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Back to top button