ประเพณีดอกอ้อยบานไหว้ศาลเจ้าปู่ บูชาพระบรมสารีริกธาตุ

0
783

อำเภอโนนสะอาด จ.อุดรธานี จัดงานสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีดอกอ้อยบาน ไหว้ศาลเจ้าปู่ บูชาพระบรมสารีริกธาตุ ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 30 มกราคม-1 กุมภาพันธ์ 2562

เมื่อเวลา 17.00 น.วันที่ 30 มกราคม 2562 ที่สนามหน้าที่ว่าการอำเภอโนนสะอาด จ.อุดรธานี นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดงานสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีดอกอ้อยบาน ไหว้ศาลเจ้าปู่ บูชาพระบรมสารีริกธาตุ ประจำปี 2562 โดยมีนายวรพันธ์ ชำนิยันต์ นายอำเภอโนนสะอาด นายสมเกียรติ สุขธนะ รองนายกอบจ.อุดรธานี พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนในพื้นที่ร่วมงานจำนวนมาก

นายวรพันธ์ ชำนิยันต์ นายอำเภอโนนสะอาด กล่าวว่า งานจะสนับสนุนนโยบายที่สำคัญของรัฐบาล เช่น การขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และภายงานมีการจัดขบวนแห่ การประกวดพานบายศรี การจัดแสดงนิทรรศการ การประกวดธิดาชาวไร่อ้อย ประกวดผลผลิตทางการเกษตร

จัดแสดงสัตว์เศรษฐกิจ แสดงผลิตภัณฑ์ชุมชนและผลิตภัณฑ์สินค้าแปรรูปต่างๆของหมู่บ้าน ชุมชนในพื้นที่ จัดทุกปีเป็นการแสดงออกถึงการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี เป็นการส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้แก่ประชาชน เผยแพร่จุดเด่นของอำเภอโนนสะอาด

ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ด้านพืชไร่ พืชสวน รวมทั้งผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผลผลิตทางการเกษตร และผลผลิตจากอุตสาหกรรมในครัวเรือนให้แพร่หลายมากยิ่งขึ้น และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่นและหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผวจ.อุดรธานี กล่าวว่า งานนี้สะท้อนถึงเอกลักษณ์ วัฒนธรรมแลขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น ในการสืบสานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป ขอชื่นชมทุกหน่วยงานและทุกภาคส่วนรวมทั้งชาวอำเภอโนนสะอาดทุกคนที่ได้ร่วมกันจัดงานอย่างยิ่งใหญ่เป็นประจำทุกปี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here