อบรมเด็ก และเยาวชนร่วมสร้างเกราะวัฒนธรรมไทย

0
496

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ร่วมกับ สภาวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานีจัด อบรมเด็กและเยาวชน ร่วมสร้างเกราะวัฒนธรรมไทย ต้านภัยในเด็กและเยาวชน

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ที่หอประชุมโรงเรียนบ้านเชียงแหว อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี นายวิเชียร ขาวขำ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดอบรมเด็กและเยาวชนร่วมสร้างเกราะวัฒนธรรมไทย ต้านภัยในเด็กและเยาวชน

โดยมี นายจารึก ปริญญาพล อดีตผวจ.อุดรธานี ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี นายไมตรี กุสโร ผอ.โรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู อาจารย์ คณะกรรมการสภาวัฒนธรรมอำเภอกุมภวาปี คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง และนักเรียนร่วมงาน

นายสนอง สฤษชสมบัติ ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอกุมภวาปี กล่าวว่า สภาพสังคมไทยในปัจุบันมีการเปลี่ยนแปลง การดำเนินชีวิตในสังคมจากครอบครัวขยายกลายเป็นครอบครัวเดี่ยว อีกทั้งสภาพเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไป ทำให้พ่อแม่ต้องประกอบอาชีพนอกบ้าน ส่งผลให้ครอบครัวขาดความอบอุ่น

เด็กและเยาวชนในครอบครัวขาดการดูแล ชี้แนะในสิ่งที่เหมาะสม ประกอบกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในยุคโลกาภิวัฒน์ และวัฒนธรรมข้ามชาติ ทำให้เด็กและเยาวชน หลงลืมละเลยในขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมอันเบี่ยงเบนไม่เหมาะสม

สภาวัฒนธรรมอำเภอกุมภวาปี ได้ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นในการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้นมา

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างให้เด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นทรัพยากรที่จะเป็นกำลังของสำคัญของชาติในอนาคต ได้รับการพัฒนาให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจและสติปัญญา และให้ได้รับรู้ถึงบทบาทหน้าที่ของการใช้ชีวิตแบบไทยในกรอบวัฒนธรรมในยุคโลกาภิวัตน์

วิทยากรจากวัดป่าอุ่มจาน อ.ประจักษ์ศิลปาคม รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลเสาชียงแหว สถานีตำรวจภูธรอำเภอกุมภวาปี สภาวัฒนธรรมอำเภอกุมภวาปี กลุ่มเป่าหมายคือนักเรียน จำนวน 150 คน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here