มทบ.24 สร้างความสุข วันเด็ก แห่งชาติ

0
515

หน่วยทหารในสังกัดมณฑลทหารบกที่ 24 จัดแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์ นิทรรศการทางทหาร การตอบปัญหาชิงรางวัล สร้างความสุขให้กับเด็กๆ เนื่องใน วันเด็ก แห่งชาติ ปี 2562 โดยบรรดาพ่อแม่ผู้ปกครองนำบุตรหลาน ร่วมงานจำนวนมาก

วันนี้(12 มกราคม 2562)ที่ค่ายประจักษ์ศิลปาคม อุดรธานี พล.ต.ชาญชัย เอมอ่อน ผบ.มณฑลทหารบกที่ 24 เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยมี พล.ท.ดร.อำนวย จุลโนนยาง อดีตผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก และอดีตผบ.มทบ.24 คณะผู้ใต้บังคับบัญชา คณะชมรมแม่บ้านมณฑลบกที่ 24 ผู้ปกครองและเด็กๆร่วมงานจำนวนมาก ต่างพากันจูงมือบุตรหลานชมอาวุธยุทโธปกรณ์ และร่วมกิจกรรมตอบปัญหาชิงรางวัล

พ.อ.รัชกฤช แดงไธสง หัวหน้ากองกิจการพลเรือน มณฑลทหารบกที่ 24 กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลกำหนดให้วันเสาร์ สัปดาห์ที่ 2 ของเดือนมกราคมของทุกปี เป็นวันเด็กแห่งชาติ นั้น มณฑลทหารบกที่ 24 ร่วมกับ กรมทหารราบที่ 13 ,กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 13, กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบ ที่ 13 , กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 13 ,กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 13 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 3 และกองร้อยที่ 1 กองพันทหารช่างที่ 3 ,ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 24 และ โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม ร่วมกันจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติในวันนี้

โดยใช้งบประมาณของหน่วยที่ร่วมกิจกรรม และการสนับสนุนจากส่วนราชการ หน่วยงาน บริษัท ห้างร้าน ชมรม/สมาคมและประชาชนทั่วไป เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมให้เด็ก ๆ ซึ่งเป็นทรัพยากรที่สำคัญของประเทศ ได้มีโอกาสแสดงออกถึงความสามารถของตนเอง กิจกรรมที่จัดแสดง ในวันนี้ประกอบด้วย การแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์, นิทรรศการทางทหาร, การแสดงดนตรี และการแสดงของเยาวชนจากสถานศึกษาต่าง ๆ การตอบปัญหาชิงรางวัล พร้อมของรางวัลให้กับเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรม

พล.ต.ชาญชัย เอมอ่อน ผบ.มณฑลทหารบกที่ 24 กล่าวว่า วันนี้เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งที่เราทุกคน ทุกหน่วยงาน ได้ให้ความสนใจ และมีความตั้งใจที่ดีในการจัดกิจกรรมสำหรับเด็กๆ ในวันนี้ เพราะเด็ก ๆ คือ ขุมพลังทางปัญญาที่บริสุทธิ์ สามารถบ่งชี้ถึงอนาคต ความเป็นอยู่ของคนในชาติได้ ปีนี้ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบคำขวัญวันเด็กไว้ว่า “เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ”

ซึ่งขอให้เด็กๆ ทุกคน ยึดถือ ในการปลูกจิตสำนึกจิตอาสา และนำไปเป็นแนวทางปฏิบัติ/ ให้เกิดสัมฤทธิ์ผลอย่างเป็นรูปธรรม ขอขอบคุณ ทุกหน่วยงาน รวมทั้งบริษัทห้างร้านต่างๆ ที่สนับสนุนการจัดงานในครั้งนี้ สุดท้ายขอให้เด็กๆ ทุกคน มีความสุข มีความสนุกสนาน มีพลานามัยที่สมบูรณ์และ แข็งแรง มีสติปัญญาที่เฉลียวฉลาด เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ สามารถนำประเทศชาติ ให้ก้าวหน้าตามยุค ตามสมัย เทียบเท่าอารยประเทศอื่น ๆ ต่อไป

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here