รร.สตรีราชินูทิศ จัดงานวันสถาปนาโรงเรียนครบ 99 ปี

0
442

รร.สตรีราชินูทิศ จัดงานวันสถาปนาโรงเรียนครบ 99 ปี น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณผู้ก่อตั้งโรงเรียน


เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ที่โรงเรียนสตรีราชินูทิศ นายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่ราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานพิธีวางพานพุ่มเงินพุ่มทอง พานพุ่มดอกไม้สดและจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย ถวายราชสักการะ อ่านคำถวายราชดุสดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของทั้งสองพระองค์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนสตรีราชินูทิศ ปีที่ 99 โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครูอาจารย์ อดีตผู้บริหาร ผู้แทนมูลนิธิตรีวัฒนสุวรรณ ผู้แทนสมาคมศิษย์เก่า ผู้แทนมูลนิธิสตรีราชินูทิศ ผู้แทนสมาคมผู้ปกครองและครูสตรีราชินูทิศ และผู้แทนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียน และบุคลากรของโรงเรียนสตรีราชินูทิศ ร่วมกิจกรรม


ว่าที่ร้อยตรีสมประสงค์ วงษ์อุบล ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีราชินูทิศ กล่าวว่า โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ถือเอาวันที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 6 พระราชทานนามโรงเรียนว่า “ราชินูทิศ” ซึ่งตรงกับวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2463 เป็นวันสถาปนาโรงเรียน โดยในปีนี้ ( 2560 ) ถือเป็นปี ที่ 99 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ เดิมชื่อ โรงเรียนอุปถัมภ์นารี โดยคุณหญิงน้อม ดิษยบุตร ได้รวบรวมทรัพย์จากบรรดาพ่อค้า ประชาชนและข้าราชการมณฑลอุดร เพื่อนำทูลเกล้าฯ อุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง (สมเด็จพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรี) หลังจากที่พระองค์ทรงดำริจะให้ก่อตั้งโรงเรียนประจำมณฑลอุดร แต่สวรรคตเสียก่อน และขอพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ในปี 2463 โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานนามโรงเรียนว่า “ราชินูทิศ” ต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงมีพระบรมราชานุญาตให้โรงเรียนใช้พระนามาภิไธยย่อ “ส.ผ.” ภายใต้มหาพิชัยมงกุฎเป็นตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน


สำหรับกิจกรรมในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนสตรีราชินูทิศ ปีที่ 99 จัดให้มีพิธีบวงสรวงศาลเจ้าแม่ทับทิม ทำบุญเลี้ยงพระและถวายสังฆทานแด่พระสงฆ์ พิธีถวายพระราชกุศลถวายแด่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 และพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง พิธีถวายราชสักการะด้วยถวายพานพุ่มดอกไม้สด โดยผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ สถานบันการศึกษา การประกอบพิธีถวายบังคมกล่าวคำปฏิญาณตน ของคณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนโรงเรียนสตรีราชินูทิศ และการรำบวงสรวง ถวายราชสดุดีของ คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนโรงเรียนสตรีราชินูทิศ


ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here