เพื่ออุดร! ประชุมหาบทสรุป การพัฒนาจังหวัดอุดรธานี

0
356
การพัฒนาจังหวัดอุดรธานี


วันนี้(10ม.ค.62) เวลา 09.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการ จังหวัดอุดรธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ ครั้งที่ 1/2562 จัดโดยสำนักงานจังหวัด กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด โดยมี นายธนัชชัย สามเสน ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย กรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย นายสุระชัย ทวีแสงสกุลไทย ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐกิจ/อดีตประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี พ.ท.วรายุส์ ตรีวัฒนสุวรรณ ประธานกรรมการ บริษัท อุดรธานีพัฒนาเมือง จำกัด/รองประธานหอการค้าฯ และหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ที่ห้องประชุมพระยาศรีสุริยราชวรานุวัตร (โพธิ์ เนติโพธิ์) อาคาร 1 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี

ที่ประชุมได้ติดตามความคืบหน้าเรื่องต่างๆ จากการประชุมครั้งที่ผ่านมา ประกอบด้วย โครงการคอนเทนเนอร์ยาร์ด สถานีรถไฟหนองตะไก้และการกำหนดแนวทางเพื่อรับการสนับสนุนในการจัดตั้งท่าเรือบกจังหวัดอุดรธานี, โครงการ City Bus เส้นทางการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะรับ-ส่ง ผู้โดยสารจากท่าอากาศยานนานาชาติเข้าเมืองอุดรธานี, การขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มแก่นักท่องเที่ยว (VAT Refund for Tourist), การสร้างทางเชื่อมทุ่งศรีเมือง-หนองประจักษ์, การดำเนินงาน Smart City, การเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน, ความคืบหน้าการผลักดันเส้นทางบินระหว่างประเทศ, เร่งรัดการก่อสร้างสะพานบ้านดงเมือง อ.กุมภวาปี ทางหลวงหมายเลข 2023, การขยายพื้นผิวจราจรทางหลวงตั้งแต่แยกถนนมิตรภาพ ต.พันดอน ถึง อ.วังสามหมอ ทล 2023, การโอนความรับผิดชอบ เส้นทางต่อเนื่อง 2 ฝั่งของสะพานข้ามลำน้ำปาวในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ อบต.สีออ และ อบต.ตาดทอง, โครงการสร้างและพัฒนาเส้นทางเลียบรางรถไฟตั้งแต่ซอยยูค่อน ถ.ทหาร-ถ.แวร์ซายส์ (โรงเรียนบ้านเดื่อ), โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาเพื่อรองรับการลงทุนภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ลดความเหลื่อมล้ำ (กปภ.สาขาอุดรธานี-หนองคาย-หนองบัวลำภู) งบประมาณ 2,200 ล้านบาท, การรณรงค์ “สังคมไร้เงินสด”, การเสนอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดตั้งโรงสีข้าวชุมชนลานตากข้าวชุมชนและโรงเก็บข้าว ผลผลิตของเกษตรกรในพื้นที่ เพื่อเพิ่มมูลค่าและรายได้ให้แก่เกษตรกรและองค์กรเกษตรกร, ความคืบหน้าการแก้ปัญหาเกี่ยวกับกฎหมายผังเมืองรวม และการแจ้งถึงมติที่ประชุม ครม.สัญจร เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2561 ณ จังหวัดเพชรบูรณ์ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดอุดรธานี รวมทั้งมติการประชุม ครม.สัญจร

โครงการ City Bus เส้นทางการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะรับ-ส่ง ผู้โดยสารจากท่าอากาศยานนานาชาติเข้าเมืองอุดรธานี, การขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มแก่นักท่องเที่ยว (VAT Refund for Tourist), การสร้างทางเชื่อมทุ่งศรีเมือง-หนองประจักษ์, การดำเนินงาน Smart City, การเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน, ความคืบหน้าการผลักดันเส้นทางบินระหว่างประเทศ, เร่งรัดการก่อสร้างสะพานบ้านดงเมือง อ.กุมภวาปี ทางหลวงหมายเลข 2023, การขยายพื้นผิวจราจรทางหลวงตั้งแต่แยกถนนมิตรภาพ ต.พันดอน ถึง อ.วังสามหมอ ทล 2023, การโอนความรับผิดชอบ เส้นทางต่อเนื่อง 2 ฝั่งของสะพานข้ามลำน้ำปาวในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ อบต.สีออ และ อบต.ตาดทอง, โครงการสร้างและพัฒนาเส้นทางเลียบรางรถไฟตั้งแต่ซอยยูค่อน ถ.ทหาร-ถ.แวร์ซายส์ (โรงเรียนบ้านเดื่อ), โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาเพื่อรองรับการลงทุนภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ลดความเหลื่อมล้ำ (กปภ.สาขาอุดรธานี-หนองคาย-หนองบัวลำภู) งบประมาณ 2,200 ล้านบาท, การรณรงค์ “สังคมไร้เงินสด”, การเสนอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดตั้งโรงสีข้าวชุมชนลานตากข้าวชุมชนและโรงเก็บข้าว ผลผลิตของเกษตรกรในพื้นที่ เพื่อเพิ่มมูลค่าและรายได้ให้แก่เกษตรกรและองค์กรเกษตรกร, ความคืบหน้าการแก้ปัญหาเกี่ยวกับกฎหมายผังเมืองรวม และการแจ้งถึงมติที่ประชุม ครม.สัญจร เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2561 ณ จังหวัดเพชรบูรณ์ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดอุดรธานี รวมทั้งมติการประชุม ครม.สัญจร

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 ณ จังหวัดหนองคาย ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดอุดรธานี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here