งานแสดงมหกรรมเครื่องจักรและ เทคโนโลยี สบายดี อีสาน 2018

0
300
งานแสดงมหกรรมเครื่องจักร

งานแสดงมหกรรมเครื่องจักร และเทคโนโลยี สบายดี อีสาน 2018

กำหนดการ

งานแสดงมหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยี สบายดี อีสาน 2018

ระหว่างวันที่ 9 – 11 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00- 21.00 .

  ชั้น 4 อุดรธานี ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา อุดรธานี

******************************************

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561

10.00 – 10.30 . พิธีกรเปิดเวที กล่าวถึงความน่าสนใจในงาน ( พักเวที )

10.30 – 11.00 . กิจกรรมแนะนำผลิตภัณฑ์พร้อมแจกของที่ระลึกบนเวที (ช่วงที่ )

11.00 – 12.00 . กิจกรรมสัมมนาในหัวข้อโอกาสและสิทธิประโยชน์ของSMEs ไทยในยุคThailand 4.0 “

โดย คุณ รักติ ญวณกระโทก ประธานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย

12.00 – 12.30 . พักเวที

12.30 – 13.00 . ลงทะเบียนสื่อมวลชนแขกผู้มีเกียรติร่วมพิธีเปิดงานฯ

ลงทะเบียนผู้รับรางวัล SME Hi Tech of the year

13.00 – 14.00 . พิธีเปิดงานมหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยี สบายดี อีสาน 2018

14.00 – 15.00 . กิจกรรมมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ SME Hi Tech of The Year

15.00 – 15.30 . กิจกรรมลงนาม MOU

15.30 – 16.30 . กิจกรรมสัมมนาในหัวข้อโอกาสทำเงินในยุค 4.0 กับธุรกิจ Food Truck

โดย คุณชนินทร์ วัฒนพฤกษา

16.30 – 17.30 . กิจกรรมเสวนาหัวข้อธุรกิจ Food Truck ไม่ยากอย่างที่คิด

โดย คุณญาณเดช ศิรินุกูรชร

17.30 – 18.00 . กิจกรรมตอบแทนลูกค้า (ช่วงที่ )

18.00 – 19.00 . การแสดงมินิคอนเสิร์ต โดยศิลปิน : พีทพล

19.00 – 19.30 . กิจกรรมตอบแทนลูกค้า (ช่วงที่ )

19.30 – 20.00 . กิจกรรมแนะนำผลิตภัณฑ์พร้อมแจกของที่ระลึกบนเวที (ช่วงที่ )

20.00 – 20.30 . แนะนำโปรโมชั่นช่วงท้ายของวัน

20.30 – 21.00 . พิธีกรกล่าวถึงกิจกรรมวันที่สอง และปิดเวที

******************************************

หมายเหตุ สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

กำหนดการ

งานแสดงมหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยี สบายดี อีสาน 2018

ระหว่างวันที่ 9 – 11 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00- 21.00 .

  ชั้น 4 อุดรธานี ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา อุดรธานี

******************************************

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561

10.00 – 10.30 . พิธีกรเปิดเวที กล่าวถึงความน่าสนใจในงาน ( พักเวที )

10.30 – 11.00 . กิจกรรมแนะนำผลิตภัณฑ์พร้อมแจกของที่ระลึกบนเวที (ช่วงที่ )

11.00 – 12.00 . กิจกรรมสัมมนา เรื่อง DEPA ตัวช่วยผู้ประกอบการการอุดหนุนเพื่อการเริ่มต้นธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัล โดย นายธวัชชัย โคตรวงษ์ ผู้จัดการสาขาภาคอีสานตอนกลาง สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

12.00 – 12.30 . พักเวที

12.30 – 14.00 . กิจกรรมแบ่งปันประสบการณ์โดยเชิญผู้ได้รางวัล SME Hi Tech of The Year

ขึ้นมาถ่ายทอดประสบการณ์

14.00 – 14.30 . กิจกรรมเยี่ยมชมผู้ประกอบการ

14.30 – 16.00 . กิจกรรมสัมมนา โดย Big Brother จาก กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

16.00 – 17.30 . กิจกรรมแนะนำผลิตภัณฑ์พร้อมแจกของที่ระลึกบนเวที (ช่วงที่ )

17.30 – 18.00 . กิจกรรมตอบแทนลูกค้า (ช่วงที่ )

18.00 – 19.00 . การแสดงมินิคอนเสิร์ต โดยศิลปิน : แร็พ อีสาน

19.00 – 19.30 . กิจกรรมตอบแทนลูกค้า (ช่วงที่ )

19.30 – 20.00 . กิจกรรมแนะนำผลิตภัณฑ์พร้อมแจกของที่ระลึกบนเวที (ช่วงที่ )

20.00 – 20.30 . กิจกรรมส่งเสริมการขาย

20.30 – 21.00 . พิธีกรกล่าวถึงกิจกรรมวันที่สาม และปิดเวที

******************************************

หมายเหตุ สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

กำหนดการ

งานแสดงมหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยี สบายดี อีสาน 2018

ระหว่างวันที่ 9 – 11 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00- 21.00 .

  ชั้น 4 อุดรธานี ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา อุดรธานี

******************************************

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2561

10.00 – 10.30 . พิธีกรเปิดเวที กล่าวถึงความน่าสนใจในงาน ( พักเวที )

10.30 – 11.00 . กิจกรรมแนะนำผลิตภัณฑ์พร้อมแจกของที่ระลึกบนเวที (ช่วงที่ )

11.00 – 12.30 . กิจกรรมเสวนาให้ความรู้ โดย จาก ตัวแทนจาก Application  Wongnai 

และผู้บริหารร้านอาหาร Beyond Café จังหวัดอุดรธานี

12.30 – 13.00 . ลงทะเบียนสื่อแขกร่วมงาน

ผู้เข้าประกวดการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้ รอบตัดสิน

13.00 – 14.30 . กิจกรรมการประกวดการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้ รอบตัดสิน

14.30 – 15.00 . กิจกรรมเยี่ยมชมผู้ประกอบการ

15.00 – 16.30 . กิจกรรมแนะนำผลิตภัณฑ์พร้อมแจกของที่ระลึกบนเวที (ช่วงที่ )

16.30 – 17.00 . ลงทะเบียนสื่อมวลชนแขกผู้มีเกียรติร่วมพิธีปิดงานฯ

17.00 – 17.30 . พิธีปิดงาน มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยี สบายดี อีสาน 2018

17.30 – 18.00 . กิจกรรมตอบแทนลูกค้า (ช่วงที่ )

18.00 – 19.00 . การแสดงมินิคอนเสิร์ต โดยศิลปิน : โอ ปวีร์

19.00 – 19.30 . กิจกรรมตอบแทนลูกค้า (ช่วงที่ )

19.30 – 20.00 . กิจกรรมแนะนำผลิตภัณฑ์พร้อมแจกของที่ระลึกบนเวที (ช่วงที่ )

20.00 – 20.30 . แนะนำโปรโมชั่นพิเศษของงานวันสุดท้าย

20.30 – 21.00 . พิธีกรกล่าวสรุปกิจกรรมทั้งสามวัน และปิดเวที

**************************************************

หมายเหตุ สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ระหว่างวันที่ 9 – 11 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00- 21.00 .

  ชั้น 4 อุดรธานี ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา อุดรธานี

******************************************

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561

10.00 – 10.30 . พิธีกรเปิดเวที กล่าวถึงความน่าสนใจในงาน ( พักเวที )

10.30 – 11.00 . กิจกรรมแนะนำผลิตภัณฑ์พร้อมแจกของที่ระลึกบนเวที (ช่วงที่ )

11.00 – 12.00 . กิจกรรมสัมมนาในหัวข้อโอกาสและสิทธิประโยชน์ของSMEs ไทยในยุคThailand 4.0 “

โดย คุณ รักติ ญวณกระโทก ประธานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย

12.00 – 12.30 . พักเวที

12.30 – 13.00 . ลงทะเบียนสื่อมวลชนแขกผู้มีเกียรติร่วมพิธีเปิดงานฯ

ลงทะเบียนผู้รับรางวัล SME Hi Tech of the year

13.00 – 14.00 . พิธีเปิดงานมหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยี สบายดี อีสาน 2018

14.00 – 15.00 . กิจกรรมมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ SME Hi Tech of The Year

15.00 – 15.30 . กิจกรรมลงนาม MOU

15.30 – 16.30 . กิจกรรมสัมมนาในหัวข้อโอกาสทำเงินในยุค 4.0 กับธุรกิจ Food Truck

โดย คุณชนินทร์ วัฒนพฤกษา

16.30 – 17.30 . กิจกรรมเสวนาหัวข้อธุรกิจ Food Truck ไม่ยากอย่างที่คิด

โดย คุณญาณเดช ศิรินุกูรชร

17.30 – 18.00 . กิจกรรมตอบแทนลูกค้า (ช่วงที่ )

18.00 – 19.00 . การแสดงมินิคอนเสิร์ต โดยศิลปิน : พีทพล

19.00 – 19.30 . กิจกรรมตอบแทนลูกค้า (ช่วงที่ )

19.30 – 20.00 . กิจกรรมแนะนำผลิตภัณฑ์พร้อมแจกของที่ระลึกบนเวที (ช่วงที่ )

20.00 – 20.30 . แนะนำโปรโมชั่นช่วงท้ายของวัน

20.30 – 21.00 . พิธีกรกล่าวถึงกิจกรรมวันที่สอง และปิดเวที

******************************************

หมายเหตุ สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

กำหนดการ

งานแสดงมหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยี สบายดี อีสาน 2018

ระหว่างวันที่ 9 – 11 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00- 21.00 .

  ชั้น 4 อุดรธานี ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา อุดรธานี

******************************************

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561

10.00 – 10.30 . พิธีกรเปิดเวที กล่าวถึงความน่าสนใจในงาน ( พักเวที )

10.30 – 11.00 . กิจกรรมแนะนำผลิตภัณฑ์พร้อมแจกของที่ระลึกบนเวที (ช่วงที่ )

11.00 – 12.00 . กิจกรรมสัมมนา เรื่อง DEPA ตัวช่วยผู้ประกอบการการอุดหนุนเพื่อการเริ่มต้นธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัล โดย นายธวัชชัย โคตรวงษ์ ผู้จัดการสาขาภาคอีสานตอนกลาง สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

12.00 – 12.30 . พักเวที

12.30 – 14.00 . กิจกรรมแบ่งปันประสบการณ์โดยเชิญผู้ได้รางวัล SME Hi Tech of The Year

ขึ้นมาถ่ายทอดประสบการณ์

14.00 – 14.30 . กิจกรรมเยี่ยมชมผู้ประกอบการ

14.30 – 16.00 . กิจกรรมสัมมนา โดย Big Brother จาก กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

16.00 – 17.30 . กิจกรรมแนะนำผลิตภัณฑ์พร้อมแจกของที่ระลึกบนเวที (ช่วงที่ )

17.30 – 18.00 . กิจกรรมตอบแทนลูกค้า (ช่วงที่ )

18.00 – 19.00 . การแสดงมินิคอนเสิร์ต โดยศิลปิน : แร็พ อีสาน

19.00 – 19.30 . กิจกรรมตอบแทนลูกค้า (ช่วงที่ )

19.30 – 20.00 . กิจกรรมแนะนำผลิตภัณฑ์พร้อมแจกของที่ระลึกบนเวที (ช่วงที่ )

20.00 – 20.30 . กิจกรรมส่งเสริมการขาย

20.30 – 21.00 . พิธีกรกล่าวถึงกิจกรรมวันที่สาม และปิดเวที

******************************************

หมายเหตุ สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

กำหนดการ

งานแสดงมหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยี สบายดี อีสาน 2018

ระหว่างวันที่ 9 – 11 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00- 21.00 .

  ชั้น 4 อุดรธานี ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา อุดรธานี

******************************************

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2561

10.00 – 10.30 . พิธีกรเปิดเวที กล่าวถึงความน่าสนใจในงาน ( พักเวที )

10.30 – 11.00 . กิจกรรมแนะนำผลิตภัณฑ์พร้อมแจกของที่ระลึกบนเวที (ช่วงที่ )

11.00 – 12.30 . กิจกรรมเสวนาให้ความรู้ โดย จาก ตัวแทนจาก Application  Wongnai 

และผู้บริหารร้านอาหาร Beyond Café จังหวัดอุดรธานี

12.30 – 13.00 . ลงทะเบียนสื่อแขกร่วมงาน

ผู้เข้าประกวดการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้ รอบตัดสิน

13.00 – 14.30 . กิจกรรมการประกวดการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้ รอบตัดสิน

14.30 – 15.00 . กิจกรรมเยี่ยมชมผู้ประกอบการ

15.00 – 16.30 . กิจกรรมแนะนำผลิตภัณฑ์พร้อมแจกของที่ระลึกบนเวที (ช่วงที่ )

16.30 – 17.00 . ลงทะเบียนสื่อมวลชนแขกผู้มีเกียรติร่วมพิธีปิดงานฯ

17.00 – 17.30 . พิธีปิดงาน มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยี สบายดี อีสาน 2018

17.30 – 18.00 . กิจกรรมตอบแทนลูกค้า (ช่วงที่ )

18.00 – 19.00 . การแสดงมินิคอนเสิร์ต โดยศิลปิน : โอ ปวีร์

19.00 – 19.30 . กิจกรรมตอบแทนลูกค้า (ช่วงที่ )

19.30 – 20.00 . กิจกรรมแนะนำผลิตภัณฑ์พร้อมแจกของที่ระลึกบนเวที (ช่วงที่ )

20.00 – 20.30 . แนะนำโปรโมชั่นพิเศษของงานวันสุดท้าย

20.30 – 21.00 . พิธีกรกล่าวสรุปกิจกรรมทั้งสามวัน และปิดเวที

**************************************************

หมายเหตุ สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here