ข่าวบ้านเฮา

ครูรุ่นใหม่หัวใจรักษ์ถิ่นสร้างโอกาสนักเรียนพื้นที่ห่างไกล

                อบรมเชิงปฏิบัติการ ค่ายครูรุ่นใหม่ หัวใจรักษ์ถิ่น  สร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกล   

                วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ มรภ.อุดรธานี ผศ.จรูญ ถาวรจักร์ อธิการบดี  เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ค่ายครูรุ่นใหม่ หัวใจรักษ์ถิ่น “โครงการสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกล  ให้เป็นครูรุ่นใหม่ เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนของชุมชน ปีการศึกษา 2564 (โครงการครูรักษ์ถิ่น รุ่นที่ 2 ระยะที่ 1)”

                ผศ.ดร.มณีญา สุราษฎร์ รองอธิการบดี กล่าวว่า กิจกรรมครั้งนี้เป็นการดำเนินงานที่ต่อเนื่องจากการดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติ กิจกรรมที่ 1 ที่ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ ค้นหาและคัดกรอง นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย เข้าร่วมโครงการ จำนวน 42 คน จากพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ ชัยภูมิ 14 คน , สกลนคร 9 คน , บึงกาฬ 12 คน , เลย 6 คน , และหนองคาย  จำนวน 1 คน เพื่อเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ ค่ายครูรุ่นใหม่หัวใจรักษ์ถิ่น ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ 2 การเตรียมพร้อมก่อนคัดเลือก และการคัดเลือกผู้รับทุนเข้าศึกษาต่อในสาขาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จำนวน 26 คน

                กิจกรรมจัดระหว่างวันที่ 7-10 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม มีพื้นฐานองค์ความรู้ในสาขาวิชา ตระหนักรู้ในหลักการและทฤษฎีในองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องสำหรับวิชาชีพครู และเพื่อเป็นพื้นฐานสำหรับการเรียนรู้ให้กับนักเรียนที่จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป

                ผศ.จรูญ ถาวรจักร์ อธิการบดี กล่าวว่า กิจกรรมครั้งนี้มีความสำคัญน่าสนใจ และเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ขอให้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการทุกคน จงตั้งใจ เอาใจใส่ ตักตวงความรู้ที่ได้รับจากการอบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนๆ และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Back to top button