ข่าวบ้านเฮา

ส่งเสริมการศึกษา 73 ทุน 198,000 บาท

มูลนิธิแสงเทียนธรรมชาติ ในอุปถัมภ์ พระครูปิยสีลาจารย์ (พระอาจารย์ไชยา อภิชโย) เจ้าอาวาสวัดป่าบ้านค้อ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี มอบทุนการศึกษาประจำปี 2564 แก่นักเรียนระดับ ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา จำนวน 73 ทุน รวมเป็นเงิน 198,000 บาท เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ และเพื่อเป็นการแสดงมุทิตาจิตสักการะเนื่องในโอกาสอายุวัฒนมงคลครบ 6 รอบ พระครูปิยสีลาจารย์(พระอาจารย์ไชยา อภิชโย)ผู้อุปถัมภ์มูลนิธิฯ โดยมีนางชูวงศ์  โสภา ประธานมูลนิธิฯ และคณะกรรมการ สมัยที่ 3 พร้อมญาติธรรม ร่วมดำเนินการ เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2564 ณ ศาลาการเปรียญ วัดป่าบ้านค้อ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี

                อนึ่ง การมอบทุนครั้งนี้ ทางมูลนิธิฯ ได้รับความอนุเคราะห์ จากคุณสิริพร ผาสุขดี ผอ.สนง.คุมประพฤติ และคุณสุขุมาภรณ์ ห่อนบุญเหิม เป็นวิทยากรให้ความรู้และสร้างความตระหนักให้แก่นักเรียนนักศึกษาเกี่ยวกับปัญหาต่างๆ ในสังคมเพื่อการดำรงตนอย่างมีความสุข

                สำหรับคณะกรรมการมูลนิธิแสงเทียนธรรมชาติ สมัยที่ 3 (2563-2566) มี นางชูวงศ์ โสภา ประธาน นางสาวองุ่น ตรีวรเวทย์ รองประธาน นายนิพนธ์ สุนทโรทก ประชาสัมพันธ์ นางสาวพันทิพา ลุนบุตร เหรัญญิก นางสาวอัญญาณี ณ พัทลุง ผู้ช่วยเหรัญญิก นางจันทร์สุดา สังขวาสี ปฎิคม นางสาวอิสริยะภรณ์ เลารัตน์ นายทะเบียน

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Back to top button