รมว.คมนาคมเปิดใช้ ไฟจราจร จุดเสี่ยงที่อุดร

0
337
ไฟจราจร

รมว.คมนาคม ลงพื้นที่อุดรธานีตรวจโครงข่ายคมนาคมขนส่ง เตรียมข้อมูลนำเสนอการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างไม่เป็นทางการนอกสถานที่ พร้อมเปิดใช้ ไฟจราจร โครงการปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนท้องถนนบนทางหลวงหมายเลข 2 ตอนโนนสะอาด-อุดรธานี

(10 ธ.ค.61 ) นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และคณะผู้บริหารกระทรวงคมนาคม ลงพื้นที่จังหวัดอุดรธานีเพื่อตรวจราชการโครงข่ายคมนาคมขนส่ง โดยเมื่อเดินทางมาถึงได้ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมให้บริการรองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ ณ ท่าอากาศยานอุดรธานี ก่อนลงพื้นที่ติดตามและตรวจสอบความปลอดภัยโครงการปรับปรุงจุดเสี่ยง และบริเวณอันตรายบนท้องถนนบนทางหลวงหมายเลข 2 ตอนโนนสะอาด-อุดรธานี บริเวณแยกอำเภอโนนสะอาดจังหวัดอุดรธานี และเป็นประธานเปิดการใช้สัญญาณ ไฟจราจร สี่แยกไฟแดง อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี

โดยมีนายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นายวรพันธ์ ชำนิยันต์ นายอำเภอโนนสะอาด ข้าราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนในพื้นที่ให้การต้อนรับ

นายจาตุรงค์ อาจมุงคุณ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองแวงโนนสะอาด กล่าวว่า คณะกรรมการศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนอำเภอโนนสะอาด ทำโครงการเสนอขอให้กรมทางหลวงติดตั้งไฟสัญญาณจราจร เนื่องจากเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งทำให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี 2559 มีผู้เสียชีวิตจุดนี้ 11 คนและช่วงต้นปี 2560 มีผู้เสียชีวิตอีก 6 คน

ซึ่งกรมทางหลวงได้เข้ามาดำเนินการให้และได้ทดลองใช้มาตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2561 และเปิดใช้อย่างเป็นทางการในวันนี้

พร้อมกันนี้อำเภอโนนสะอาด ร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้เสนอขอให้กระทรวงคมนาคม เพิ่มเติมโครงการฯเพื่อให้เกิดความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนเพิ่มมากขึ้น ด้วยการขอให้ย้ายป้ายบอกทางอำเภอ ซึ่งเป็นป้ายขนาดใหญ่ ซึ่งบดบังสัญญาณไฟในบางส่วน ทำให้การมองเห็นในระยะไกลไม่ชัดเจน , ให้เปิดช่องทางจราจรเพิ่มโดยเปิดฟร้อนเฟสเส้นทางก่อนถึงธนาคารออมสิน ,ทำช่องทางจอดรถสัญญาณ ไฟจราจร ชิดขอบทางด้านขวาเพื่อเพิ่มความปลอดภัยมากขึ้น และติดตั้งกล้องตรวจจับผู้ขับขี่รถฝ่าฝืนสัญญาณจราจร

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คมนาคม กล่าวว่า รัฐบาลให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยทางถนน และมีเป้าหมายให้การสูญเสียชีวิตของประชาชนเป็นศูนย์ ซึ่งจากการรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ในปี 2560 สถิติการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนของไทยลดลงเหลือ 32 ต่อแสนประชาชน จาก 36 ต่อแสนประชาชนในปี 2559 ซึ่งในโอกาสนี้ รัฐมนตรีได้กล่าวพบปะเหยื่ออุบัติเหตุทางถนนที่มาให้การต้อนรับ พร้อมเสนอตัวเป็นวิทยากรให้ความรู้โดยการนำประสบการณ์จริงที่เกิดขึ้น เป็นอุทาหรณ์ให้ประชาชนตระหนักถึงความปลอดภัยทางถนน ไม่ใช้ชีวิตด้วยความประมาท

จากนั้นคณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี เยี่ยมให้กำลังใจข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี เยี่ยมชมศูนย์ควบคุมระบบตรวจสภาพรถจังหวัดอุดรธานี VICC ซึ่งควบคุมดูแลศูนย์ตรวจสภาพรถเอกชน 41 แห่งทั้งจังหวัด เพื่อเฝ้าระวังป้องปรามการประทำผิด

ซึ่งศูนย์แห่งนี้จะมีเจ้าหน้าที่ควรตรวจสอบศูนย์ตรวจสภาพรถเอกชนผ่านกล้อง CCTVทุกวัน พร้อมนี้ขนส่งจังหวัดอุดรธานีได้รายงานความกว้าโครงการ UDON CITY BUS ซึ่งเตรียมเปิดให้บริการประชาชนใน 3 สายทาง สายที่ 10 จากสถานีรถไฟไปรอบเมือง ,สายที่ 20 จากห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขาอุดรธานีไปท่าอากาศยานอุดรธานี และสาย 21 จากสี่แยกตลาดรังษิณาไปสี่แยกบ้านจั่น

จากนั้นเดินทางไปที่แขวงการทางจังหวัดอุดรธานี บ้านเก่าน้อย เพื่อรับฟังบรรยายสรุปและตรวจติดตามความคืบหน้า การก่อสร้างโครงการก่อสร้างและบูรณะและปรับปรุงทางหลวงแผ่นดิน และสะพานทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 กับถนนวงแหวนรอบเมืองอุดรธานี พร้อมรับฟังบรรยายผลการดำเนินงานแผนพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะเมืองอุดรธานี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here