ชมดอกทิวลิปลิลลี่ หนาวนี้ที่ ภูฝอยลม อุดร

0
762
ดอกทิวลิปลิลลี่

ภูฝอยลม อ.หนองแสง จ.อุดรธานี แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ กับงาน “หนาวนี้ที่ภูฝอยลม” สัมผัสอากาศเย็น ชมความสวยงามดอกไม้นานาพันธุ์ สัมผัสและถ่ายภาพโดยเฉพาะไม้เมืองหนาว ทิวลิป ลิลลี่ ที่ตกแต่งบริเวณ “ผารับอรุณ”

เมื่อเวลา 17.00 น.วันนี้(7 ธันวาคม 2561) ที่สวนรวมพรรณไม้ 60 พรรษา มหาราชินี โครงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ภูฝอยลม ต.ทับกุง อ.หนองแสง จ.อุดรธานี นายทวี ชิณรงค์ นายอำเภอหนองแสง จ.อุดรธานี เป็นประธานเปิดงาน “หนาวนี้ที่ภูฝอยลม” ประจำปี 2561 โดยมีนายธัญนรินทร์ ณ นคร ผู้อำนวยการสำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ รวมทั้งนักท่องเที่ยว ร่วมงาน

นายธนโรจน์ โพธิสาโร ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 กล่าวว่า เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2528 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ได้เสด็จพระราชดำเนินบริเวณสถานที่ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยสามพาด บ้านหนองประเสริฐ อ.หนองแสง จ.อุดรธานี ได้มีพระราชดำรัสกับเหล่าพสกนิกรที่มารอรับเสด็จ สรุปใจความว่า

“หากจะมีน้ำในอ่างแห่งนี้ ต้องรักษาป่าที่อยู่ด้านบน” พระองค์ได้ชี้มาที่ภูฝอยลม

เพื่อเป็นการสนองพระราชดำรัส จังหวัดอุดรธานีได้ดำเนินการอพยพราษฎรที่อยู่อาศัยบริเวณภูฝอยลม ลงมาอยู่ที่ดินที่จัดสรรไว้ให้ และกรมป่าไม้ได้เข้ามาดำเนินการปลูกป่า ฟื้นฟูระบบนิเวศ และได้จัดตั้งหน่วยงานรับผิดชอบ และยังดำเนินการในเรื่องส่งเสริมการท่องเที่ยวอีกด้วย

ซี่งในปี 2561 จากการเก็บสถิตินักท่องเที่ยวพบว่า ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือนกันยายน 2561 มีจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งสิ้น 292,211 คน นับว่าเป็นสถานที่แห่งหนึ่งที่ได้รับความนิยมของนักท่องเที่ยว และงาน “หนาวนี้ที่ภูฝอยลม” ก็เป็นกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวที่จัดต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2546 ที่ทางจังหวัดได้ผลักดันงบประมาณมาพัฒนาจนเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ มาเที่ยวชมความงามของไม้ดอกเมืองหนาวนานาพันธุ์ อาทิ ดอกลิลลี่ทั้งสีเหลือง สีขาว สีชมพู ดอกทิวลิป ต้นคริสมาส ต้นลิ้นมังกร ต้นดอกซัลเวีย ต้นพิทูเนีย ต้นปูเล่ และดอกไม้เมืองหนาวอีกจำนวนมาก ที่ตกแต่งบริเวณ “ผารับอรุณ”

โดยสามารถมองเห็นบรรยากาศสวยงาม ฝั่ง อ.เมือง และ อ.กุมภวาปี ซึ่งเริ่มที่มีนักท่องเที่ยวบางส่วนขึ้นมาเที่ยวรับอากาศหนาวในช่วงนี้แล้ว ต่างพากันมาถ่ายรูป เก็บไว้เป็นที่ระลึก

สำหรับภูฝอยลมอยู่ห่างจากตัวเมืองอุดรธานี 48 กม. เส้นทางการคมนาคมสะดวก รถยนต์สามารถขึ้นไปถึงแหล่งท่องเที่ยวได้ ปัจจุบันได้รับงบประมาณจากหลายหน่วยงาน มาพัฒนาพื้นที่จนมีความพร้อม ด้านที่พัก ห้องประชุม สิ่งสาธารณูปโภค สำหรับนักท่องเที่ยวได้พักค้างแรมเพื่ออบรม สัมมนา สอบถามรายละเอียด โทร. 0 4291 0902, 0 4225 0207, 08 9710 2633 หรือเว็บไซต์ภูฝอยลม http://www.phufoilom.com/

นายธนโรจน์ โพธิสาโร ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 ได้กล่าวเชิญนักท่องเที่ยว ได้มาสัมผัสไม้ดอกเมืองหนาวนานาพันธุ์ ที่งดงาม กับงาน “หนาวนี้ที่ภูฝอยลม” ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงปีใหม่ 2562 ชื่นชมความสวยงามทางธรรมชาติ และสัมผัสลมหนาวเย็นที่มาเยือนภูฝอยลมในครั้งนี้

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here