เร่งแก้ปัญหาช่วยภัยแล้ง

0
232

นายอำเภอเมืองอุดรธานี ลงพื้นที่ตรวจสอบหนองแวง แหล่งน้ำดิบสำหรับผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน ซึ่งปริมาณน้ำลงลงมาก จะส่งผลกระทบการผลิตน้ำประปา โดยจะประสาน ปภ.เขต 14 สูบน้ำจากหนองสำโรง เติมลงหนองให้เพียงพอต่อการใช้น้ำ


เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2562 นายวัชรินทร์ สุตลาวดี นายอำเภอเมืองอุดรธานี ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคของราษฎรบ้านแวง ม.2 ต.หมูม่น อ.เมือง จ.อุดรธานี โดย “หนองแวง” ซึ่งเป็นหนองน้ำขนาดพื้นที่กักเก็บน้ำประมาณ 8 ไร่ เป็นแหล่งน้ำดิบสำหรับผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน สำหรับราษฎร 5 หมู่บ้าน 395 ครัวเรือน ปัจจุบัน ปริมาณน้ำลดลงมาก จะส่งผลกระทบต่อการผลิตน้ำประปาหากฝนไม่ตกลงมาภายใน 20 วัน สุ่มเสี่ยงต่อการขาดแคลนน้ำและราษฎรจะได้รับความเดือดร้อน


สำหรับแนวทางการแก้ไขนั้น จำเป็นต้องสูบน้ำจากแหล่งน้ำหนองสำโรง ซึ่งอยู่ห่างออกไปประมาณ 1.5กม โดยใช้เครื่องสูบส่งน้ำระยะไกลของ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 14 อุดรธานี สูบส่งน้ำโดยระบบท่อ 0.5 กม แล้วปล่อยลงคลองดาดคอนกรีต ของชลประทานอีก 1.0 กม เพื่อเติมน้ำลงหนองแวง ให้เพียงพอต่อการใช้น้ำ ซึ่งคาดว่าจะใช้ระยะเวลาในการสูบน้ำประมาณ 10 วัน โดยค่าใช้จ่ายทางหมู่บ้านยินดีรับผิดชอบเอง ในเบื้องต้นได้ประสานการดำเนินการกับ ปภ.เขต14 ไว้แล้ว

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here