แผงลอยกับเมือง จัดการปัญหา หันหน้าคุยกัน

0
194

วันที่ 29 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00-15.00 . เครือข่ายวิชาการสร้างเมืองเพื่อทุกคนร่วมกับเครือข่ายแผงลอยไทยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ได้จัดงานแถลงข่าวแผงลอยกับเมือง จัดการปัญหา หันหน้าคุยกัน ห้องประชุมจั๊คส์ อัมโย่ต์ สถาบันวิจัยสังคม ชั้น 4 อาคารวิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีผู้เข้าร่วมกว่า 70 คน

นายเรวัตร ชอบธรรม ประธานเครือข่ายแผงลอยไทยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ได้อ่านแถลงการณ์มีเนื้อหาว่า เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2561 เครือข่ายฯ ได้เดินขบวนไปยื่นหนังสือร้องทุกข์จากการจัดระเบียบหาบเร่แผงลอยของ กทม. แก่นายกรัฐมนตรี ที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ สำนักปลัดนายกรัฐมนตรี จากนั้นเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2561 นายกฯ ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบรรเทาผลกระทบจากการจัดระเบียบสังคม ซึ่งมีพลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา เป็นประธาน

เพื่อหามาตรการและวิธีการแก้ไขปัญหาของผู้ค้าหาบเร่แผงลอยอย่างจริงจัง แต่ผ่านมาเกือบ 60 วัน ยังไม่มีการดำเนินการใด เครือข่ายฯ จึงต้องการจะส่งเสียงไปยังนายกรัฐมนตรี สำนักงานกรุงเทพมหานครฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเร่งรัดให้คณะกรรมการฯ ชุดนี้จัดประชุมอย่างเร่งด่วน

รศ. ดร. นฤมล นิราทร คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า จัดเวทีนี้เพื่อทวงถามว่า รัฐบาลตั้งคณะกรรมการฯ แล้ว ทำไมยังไม่มีอะไรเกิดขึ้น เป็นเพราะรัฐไม่มีปฏิกิริยาต่อความเดือดร้อนของประชาชนหรือไม่ ที่ผ่านมาหาบเร่แผงลอยเป็นจำเลยมาตลอด

รัฐควรใช้โอกาสนี้แสดงให้เห็นว่าใส่ใจความทุกข์ยากของประชาชน ทำอย่างไรเพื่อให้ทุกฝ่ายอยู่ร่วมกันได้ ทั้งหาบเร่แผงลอย มอเตอร์ไซค์รับจ้าง พนักงานบริษัท ฯลฯ เราจะเดินไปข้างหน้าอย่างไร 4.0 อยู่ไม่ได้ ถ้า 0.4, 1.0, 2.0, 3.0 อยู่ไม่ได้ ความหลากหลายอยู่ร่วมกันได้ ทุกคนต้องเห็นใจกัน

นายจิรัฏฐ์ ม้าไว ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UDDC) แสดงทัศนะว่า แผงลอยกับเมืองเป็นประเด็นร้อนในหลายรัฐบาล นโยบายที่ดีไม่ควรไล่ใครออกไป หาบเร่แผงลอยเป็นปากท้องของคนแต่กลับกลายเป็นจำเลย ตอนนี้เป็นก้าวที่ดีว่าจะจัดการอย่างยั่งยืนได้อย่างไร ต้องใช้เวลาในการแก้ไขปัญหา ทางออกจะเกิดจากการพูดคุยกัน

นางพูลทรัพย์ สวนเมือง ตุลาพันธ์ ผู้อำนวยการ มูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในระหว่างรอคอยให้คณะกรรมการฯ จัดการประชุม มูลนิธิฯ ได้สนับสนุนให้ผู้ค้ารวมกลุ่มเพื่อเตรียมการจัดระเบียบและควบคุมกันเองให้ได้ รวมทั้งได้ประสานงานกับทีมวิชาการเพื่อรวบรวมข้อมูลของผู้ค้า ผู้ซื้อ และชุมชน เพื่อให้การพูดคุยตั้งอยู่บนข้อมูลที่เป็นจริงและมีทางออกที่ทุกฝ่ายยอมรับได้ เพราะการหันหน้ามาคุยกันไม่เพียงจะเป็นการไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง แต่จะช่วยให้ทุกคนเดินไปด้วยกันได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

ทั้งนี้หากครบกำหนดภายใน 60 วันหลังจากที่เครือข่ายฯ ได้เดินขบวนไปยื่นหนังสือร้องทุกข์และยังไม่มีการดำเนินการใด เครือข่ายฯ จะมีการเคลื่อนไหวต่อไป

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here