อุดรธานี เร่งโครงการท่าเรือบก เพื่อสร้างศูนย์กระจายสินค้า

0
584


นิคมอุดรขอจังหวัดเร่งรัดสนข.ศึกษาพัฒนาพื้นที่
จังหวัดอุดรธานี ประชุมคณะทำงานศึกษาและกำหนดแนวทางจัดทำข้อเสนอเพื่อสนับสนุนโครงการศูนย์กระจายสินค้าและ ท่าเรือบก ซึ่งทางนิคมอุตสาหกรรมอุดรได้นำเสนอความก้าวหน้าโครงการ และให้จังหวัดเร่งรัด สนข.ดำเนินการศึกษาการพัฒนาพื้นที่

วันนี้(3 มกราคม 2562)ที่ห้องประชุมสบายดี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี นายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานการประชุมคณะทำงานศึกษาและกำหนดแนวทางในการจัดทำข้อเสนอเพื่อสนับสนุนโครงการศูนย์กระจายสินค้าและท่าเรือบก (Inland Container Depot) จังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 1/2562 โดยมีนายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย กรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย นายธนัชชัย สามเสน ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี คณะผู้บริหาร บริษัท เมืองนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี จำกัด ส่วนราชการ ภาคเอกชน ร่วมประชุม

จังหวัดอุดรธานี ได้แต่งตั้งคณะทำงานฯขึ้น เพื่อศึกษารายละเอียดและกำหนดแนวทางเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม โดย บริษัท เมืองนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี จำกัด ได้นำเสนอความก้าวหน้าการดำเนินโครงการนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี และขอให้คณะทำงานฯช่วยผลักดัน คือ 1) ขอให้เร่งรัด สนข.ดำเนินการศึกษาการพัฒนาพื้นที่นิคมฯ อุดรธานี เป็นพื้นที่หนึ่งในแผนแม่บทการพัฒนาท่าเรือบกของประเทศ ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 18 ก.ย.61 2) ขอให้ รฟท. ทยอยลดการดำเนินกิจกรรมที่สถานีรถไฟหนองตะไก้ เฉพาะการขนส่งสินค้าและการลงทุนโครงการก่อสร้างคอนเทนเนอร์ยาร์ด โดยใช้พื้นที่นิคมฯอุดรธานีแทน 3) ขอให้ รฟท.ให้การสนับสนุนการเชื่อมรางรถไฟจากสถานีหนองตะไก้เข้ามายังพื้นที่นิคมฯ อุดรธานี โดย รฟท.ลงทุนภายนอก/เอกชนลงทุนภายในนิคมฯ 4) ขอให้ช่วยเร่งรัดงบประมาณการวางท่อส่งน้ำของ กปภ.มายังพื้นที่โครงการ และ5) ขอให้แต่งตั้งผู้แทนจาก สคช.ร่วมเป็นคณะทำงานฯ หากการดำเนินงานใดๆ ตามมติ ครม. ติดขัดเรื่องใดให้เสนอผ่าน กรอ.จังหวัด เพื่อจะให้ ครม.รับทราบและมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปดำเนินการแก้ไข

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here