รพ.อุดร พร้อมรับส่งผู้ป่วยฉุกเฉินช่วงเทศกาลปีใหม่62

0
486

สาธารณสุขนิเทศก์เขตสุขภาพที่ 8 ตรวจเยี่ยมและ ให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานในเทศกาลปีใหม่ และเตรียมความพร้อมศูนย์สั่งการและรถพยาบาลรับส่งผู้ป่วย โรงพยาบาลอุดรธานี

เช้าวันนี้ 27 ธันวาคม 2561 ที่ศูนย์สั่งการหน่วยกู้ชีพกู้ภัย หอผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลอุดรธานี นายแพทย์สวัสดิ์ อภิวัจนีวงศ์ สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 8 ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานในเทศกาลปีใหม่ 2562 และเตรียมความพร้อมรถพยาบาลรับส่งผู้ป่วยโรงพยาบาลอุดรธานี

โดยมีนายแพทย์ณรงค์ ธาดาเดช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุดรธานีนายแพทย์เกรียงศักดิ์ พิมพ์ดา รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์คนที่ 1 ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป การเตรียมความพร้อม รับผู้ป่วยในช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยนายแพทย์ณรงค์ ธาดาเดช ได้พาเยี่ยมชมศูนย์สั่งการหน่วยกู้ชีพกู้ภัย ห้องพักฟื้น ห้องดูแลรักษาผู้ป่วยฉุกเฉินและนำเยี่ยมชมรถพยาบาลรับส่งผู้ป่วย นายแพทย์สวัสดิ์ อภิวัจนีวงศ์ สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 8 กล่าวว่า โรงพยาบาลอุดรธานี มีความพร้อม

รับอุบัติเหตุตลอด 24 ชั่วโมง สำหรับเรื่องการส่งต่อผู้ป่วยระหว่างโรงพยาบาล ได้เน้นย้ำว่า ต้องมีจำนวนคนขับตามระยะทาง ผ่านการอบรม ตรวจแอลกอฮอล์ก่อนปฏิบัติงาน และหากต้องมีการทำหัตถการระหว่างทางจะต้องมีการหยุดรถก่อนให้ความสำคัญกับมาตรฐานรถพยาบาล เพื่อเพิ่มความปลอดภัยแก่บุคลากร ผู้ป่วยและญาติที่ใช้รถพยาบาล และขอให้โรงพยาบาลถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุของรถพยาบาลอย่างเคร่งครัด โดยให้จำกัดความเร็วของรถพยาบาล ใช้ความเร็วเป็นไปตามกฎหมายกำหนด ไม่เกิน 80 กม./ชม. หรือไม่เกินที่กฎหมายกำหนด ผู้ขับขี่ต้องผ่านการอบรมหลักสูตรฝึกอบรมพนักงานขับรถพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุข รถพยาบาลติดตั้งอุปกรณ์ GPS ทุกคันและติดตั้งกล้องวงจรปิดบันทึกภาพ ห้ามขับรถฝ่าสัญญาณไฟแดงทุกกรณี

นอกจากนี้ขอให้คำนึงถึงเวลาทำงานที่เหมาะสมของบุคลากรสาธารณสุขทุกระดับด้วย และรถทุกคันจะต้องมี การคาดเข็มขัดนิรภัยไม่ว่าจะเป็นของแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ทุกระดับที่ปฏิบัติงานในรถ ฉุกเฉินจะต้องมีการคาดเข็มขัดนิรภัยเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นกับบุคลากรด้วย

ส่วนทางด้านนายแพทย์ณรงค์ธาดาเดช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุดรธานีกล่าวว่า โรงพยาบาลอุดรธานีได้เตรียมความพร้อมเรื่องของการรับสถานการณ์ในช่วงเทศกาลสำคัญๆ มาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะเทศกาลปีใหม่ 2562 ได้จัดสำรองยาเวชภัณฑ์ ห้องพักผู้ป่วย บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ตลอดถึงได้มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ผ่าน สื่อมวลชนทุกแขนงและรvถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ไปยังหมู่บ้านชุมชน ถนนสายหลักถนนสายรองที่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยครั้ง

เพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นโดยยึดหลักเน้นเมาไม่ขับ ในขณะที่เมาให้นอนอยู่ที่บ้าน หากเจ็บป่วยไม่สบายหรือเกิดอุบัติเหตุทางโรงพยาบาลอุดรธานี ก็ขอเป็นส่วนหนึ่งในการรับใช้ดูแลรักษาพยาบาล และยินดีรับใช้ตลอด 24 ชั่วโมง

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here