เพิ่มประสิทธิภาพกก.ศูนย์ดำรงธรรมหมู่บ้าน

0
243

จังหวัดอุดรธานี อบรมเพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการศูนย์ดำรงธรรมหมู่บ้าน เพื่อตระหนักถึงการสร้างความปรองดองตามแนวทางประชารัฐต่อความมั่นคงของประเทศ

วันนี้(10 มกราคม 2562)ที่ห้องประชุม โรงแรมต้นคูน อุดรธานี นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการศูนย์ดำรงธรรมหมู่บ้านและคณะกรรมการหมู่บ้านในการสร้างเครือข่ายความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงการสร้างความปรองดองตามแนวทางประชารัฐต่อความมั่นคงของประเทศชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จัดโดยที่ทำการปกครองจังหวัดอุดรธานี โดยมี นายบรรพต ยาฟอง ปลัดจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอเมืองอุดรธานี เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุดรธานี ร่วมพิธีเปิดโครงการฯ

จากนั้นได้ บรรยายพิเศษ เรื่อง “ความสำคัญของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และอุดมการณ์ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เพื่อสำนึกรัก สามัคคี และเสริมสร้างความปรองดอง” โดยผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย คณะกรรมการศูนย์ดำรงธรรมหมู่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน ปลัดอำเภอ และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ จากอำเภอเมืองอุดรธานี และอำเภอหนองวัวซอ รุ่นที่ 1 จำนวน 319 คน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here