ผู้ว่าฯชวนหิ้วปิ่นโตกินข้าวลดแยกขยะ

0
487

พ่อเมืองอุดร สร้างจิตสำนึกการคัดแยกขยะภายในศาลากลางจังหวัด ชวนหิ้วปิ่นโต มากินข้าวเที่ยงด้วยกัน งดโฟม งดถุงพลาสติก พร้อมประกาศเจตนารมณ์เป็นต้นแบบที่ดีในการลด คัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ ตามนโยบายรัฐบาล


เมื่อเวลา 12.00 น.วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ที่บริเวณสนามหญ้าทางเชื่อมระหว่างอาคารศาลากลางจังหวัดอุดรธานี นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ได้เชิญชวนทุกหน่วยงานภายในศาลากลางจังหวัด รวมทั้งทุกภาคส่วน หิ้วปิ่นโตมากินข้าวด้วยกัน เป็นการเสริมสร้างจิตสำนึกการคัดแยกขยะภายในศาลากลางจังหวัด งดโฟม งดถุงพลาสติก พร้อมประกาศเจตนารมณ์ “จังหวัดอุดรธานี รวมใจ คัดแยกขยะมูลฝอย ลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว แลtยกเลิกการใช้กล่องโฟม” โดยมีนายสิธิชัย จินดาหลวง นายวันชัย จันทร์พร นายกองเอกปราโมทย์ ธัญญพืช รองผวจ.อุดรธานี นายบรรพต ยาฟอง ปลัดจังหวัดอุดรธานี หัวหน้าส่วน พนักงาน เจ้าหน้าที่ ร่วมรับประทานอาหารกันอย่างเอร็ดอร่อย อาทิ ขนมจีนน้ำยา ไข่เจียวทรงเครื่อง ส้มตำ ไก่ย่าง เป็นอีกบรรยากาศหนึ่ง นับเป็นครั้งแรกที่จัดกิจกรรมเช่นนี้ โดยคาดว่าจะจัดเป็นประจำทุกวันพุธ


นายวัฒนา พุฒิชาติ ผวจ.อุดรธานี กล่าวว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการ “ทำความด้วยดีด้วยใจลดภัยสิ่งแวดล้อม” เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 โดยมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐเป็น 1 ใน 5 กิจกรรมภายใต้โครงการฯที่ทุกหน่วยงานราชการต้องดำเนินงานพร้อมกันทั่วประเทศ จังหวัดอุดรธานี ขอประกาศเจตนารมณ์เพื่อเป็นต้นแบบที่ดีในการลด คัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ ตามนโยบายของรัฐบาล โดยทุกหน่วยงานในศาลากลางจะร่วมกันลด คัดแยกขยะ ลดใช้ถุงพลาสติก และยกเลิกการใช้กล่องโฟมบรรจุอาหารบริเวณศาลากลางจังหวัด


นอกจากนี้ จังหวัดจะรณรงค์ ส่งเสริม ให้ทุกหน่วยงานในศาลากลางจังหวัดอุดรธานี ในการร่วมลด คัดแยกขยะมูลฝอย ลดใช้ถุงหูหิ้วพลาสติกและยกเลิกกล่องโฟมบรรจุอาหาร เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ประชาชน ภาคเอกชน และหน่วยงานต่างๆ ที่เข้ามาติดต่อในศาลากลางจังหวัด และเพื่อดูแลรักษาสภาพแวดล้อมภายในศาลากลางจังหวัดให้สะอาด เรียบร้อย ลดมลพิษที่จะเกิดขึ้น สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับบุคลากรและประชาชนที่ใช้บริการต่อไป
ขณะเดียวกัน สำหรับเศษอาหารที่เหลือจากการรับประทาน ยังทำท่อให้เททิ้งเพื่อคัดแยก ทำเป็นปุ๋ย และเป็นอาหารให้กับไส้เดือนอีกด้วย

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here