เศรษฐกิจธุรกิจ

อนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์สินค้าจังหวัดอุดร

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 นายสยาม ศิริมงคล ผวจ.อุดรธานี มอบหมายให้นายนิติพัฒน์ ลีลาเลิศแล้ว รอง ผวจ.อุดรธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารตราสัญลักษณ์เครื่องหมายบริการสินค้าจังหวัดอุดรธานี (Udonthani Brand) ครั้งที่ 1/2564 โดยมีนายประเสริฐ ฝ่ายชาวนา พาณิชย์จังหวัดอุดรธานี คณะกรรมการ ร่วมประชุม เพื่อพิจารณาอนุญาตผู้ขอใช้ตราสัญลักษณ์เครื่องหมายบริการสินค้าจังหวัดอุดรธานี (Udonthani Brand)ณ ห้องประชุม สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี อาคาร 2 ชั้น 4

                ตามที่จังหวัดอุดรธานี ได้จดเครื่องหมายบริการ “QUD” เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2559 มีอายุ 10 ปี นับแต่วันจดทะเบียน และต่ออายุได้ทุก 10 ปี เครื่องหมายบริการนี้ เพื่อใช้สำหรับบริการตรวจสอบสินค้าและบริการให้กับผู้อื่นและตราสัญลักษณ์ QUD นี้ มีไว้เพื่อยืนยันแหล่งกำเนิดของสินค้าหรือบริการที่มีแหล่งผลิตในจังหวัดอุดรธานี ซึ่งเป็นสินค้าหรือบริการที่มีคุณภาพมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ บ่งบอกถึงเอกลักษณ์หรือวัฒนธรรมของจังหวัดอุดรธานี

                ในครั้งนี้ ได้มีการพิจารณาคุณสมบัติและผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการที่ยื่นคำขอใช้ตราสัญลักษณ์ รวม 24 ราย มีทั้งประเภทผ้าและเครื่องแต่งกายา อาหารและเครื่องดื่ม สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร ของใช้ของประดับตกแต่งและของที่ระลึก ซึ่งผ่านการพิจารณา 21 ราย แบ่งเป็น 4 ประเภท ดังนี้ ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย จำนวน 10 ราย ผ่านการพิจารณา 10 ราย ประเภทอาหารและเครื่องดื่มจำนวน 3 ราย ผ่านการพิจารณา 2 ราย ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร จำนวน 3 ราย ผ่านการพิจารณา 2 ราย ประเภทของใช้ ของประดับตกแต่งและของที่ระลึกจำนวน 8 ราย ผ่านการพิจารณา 7 ราย

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Back to top button