ข่าวบ้านเฮา

ประชาชนยกมือสนับสนุนงานพืชสวนโลก 2569

                องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี เปิดเวทีประชาคม สร้างการรับรู้การพัฒนาพื้นที่ “หนองแด” ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว ภายใต้การจัดงานมหกรรมพืชสวนโลก จังหวัดอุดรธานี พ.ศ.2569 โดยประชาชนในเขตพื้นที่เห็นชอบพร้อมสนับสนุน เนื่องจากจะเป็นการสร้างงานสร้างรายได้ในอนาคต

                วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 ที่หอประชุมโรงเรียนหมูม่นวิทยาสรรพ์ ต.หมูม่น อ.เมือง จ.อุดรธานี นายวิเชียร ขาวขำ นายก อบจ.อุดรธานี เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานี กิจกรรมเสวนาประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้การพัฒนาพื้นที่สาธารณะหนองแด ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว ภายใต้การจัดงานมหกรรมพืชสวนโลก จังหวัดอุดรธานี พ.ศ. 2569”โดยมีนายสุชัมบดี ขาวขำ รองนายก อบจ.อุดรธานี นายประเวศ โคตรชุม ที่ปรึกษานายก อบจ.อุดรธานี นายวัชรพล ขาวขำ ที่ปรึกษาพิเศษนายก อบจ.อุดรธานี  นายยิ่งใหญ่ กองทอง ส.อบจ.อุดรธานี อ.เมือง เขต 9 นายพรพิษณุ บุญปก ส.อบจ.อุดรธานี อ.เมือง เขต 10 นายอภิสิทธิ์ พรหมสุข หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการที่ดิน จ.อุดรธานี หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และผู้นำท้องถิ่น ประชาชน จากพื้นที่ตำบลหมูม่น ตำบลกุดสระ เข้าร่วมฯ กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 9  และ 10 กุมภาพันธ์ 2565 จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวนทั้งหมด 440 คน แบ่งเป็นวันละ 220 คน

                นายสมัคร บุญปก รองนายก อบจ.อุดรธานี กล่าวว่า การเปิดเวทีครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ และสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนในพื้นที่รอบ “หนองแด” ต่อการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี 2569 เพื่อประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และสร้างความเข้าใจการพัฒนาพื้นที่สาธารณะ “หนองแด” ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดอุดรธานี เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในภาพรวมของจังหวัดอุดรธานี เพื่อสร้างการรับรู้และเข้าใจถึงผลประโยชน์ที่มีต่อประชาชนในภาคการจ้างงาน สร้างอาชีพมีรายได้จากการจัดงาน มหกรรมพืชสวนโลก 2569

                โดยนายวิเชียร ขาวขำ นายก อบจ. อุดรธานี ได้บรรยายให้ความรู้แนวทางการพัฒนาพื้นที่สาธารณะหนองแด ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดอุดรธานี ภายใต้การจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. 2569 ในบริบทและบทบาทหน้าที่ของ อบจ.อุดรธานี จากนั้นมีการเสวนาสร้างการรับรู้ โดยมีผู้เข้าร่วมเสวนา ประกอบด้วย นายวิเชียร ขาวขำ นายก อบจ.อุดรธานี นางขนิษฐา โกวิทยากร เกษตรและสหกรณ์ จ.อุดรธานี นายเอนก รัตน์รองใต้ เกษตรจ.อุดรธานี นายอภิสิทธ์ พรหมสุข หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการที่ดิน นายสัญญพงษ์ ธนศรีจันทร์ ศูนย์เตรียมความพร้อมงานมหกรรมพืชสวนโลก

 

                ทั้งนี้ สร้างการรับรู้และสร้างความเข้าใจให้กับประชาชน ที่มีต่อโครงการขนาดใหญ่ มีการใช้งบประมาณถึง 2,500 ล้านบาท มีการใช้พื้นที่สาธารณะหนองแด มาจัดสรรเนรมิตให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะรับรู้ เข้าใจ ความเป็นมาและประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ เมื่อทุกฝ่ายรับรู้ เข้าใจและเข้ามามีส่วนร่วมคิด ร่วมขับเคลื่อนให้เกิดความเรียบร้อยสมบูรณ์ นับได้ว่าเป็นการยกระดับการพัฒนาจังหวัดอุดรธานีในทุกมิติ โดยเฉพาะการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองไมซ์ของจังหวัดอุดรธานีในอนาคต ซึ่งประชาชนก็ได้แสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ และยกมือสนับสนุนการจัดงานในครั้งนี้ เนื่องจากเห็นว่าจะเกิดประโยชน์สร้างงาน สร้างรายได้ในอนาคต

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Back to top button