เศรษฐกิจธุรกิจ

เทศกาลมะม่วงอุดรธานีเพิ่มช่องทางตลาดช่วยเกษตรกร

พาณิชย์จังหวัดอุดรธานี จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย “เทศกาลมะม่วงอุดรธานี” เพิ่มช่องทางการจำหน่ายมะม่วงที่บิ๊กซีอุดร ช่วยเกษตรกรชาวสวนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด และผลผลิตออกสู่ตลาดมากราคาตกต่ำ ได้เข้าถึงผู้บริโภคโดยตรง รวมทั้งเป็นการสร้างความเชื่อมั่นผลไม้ไทยปลอดภัยจากโควิด-19

                วันที่ 9 เมษายน 2565 ที่ห้างบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาอุดรธานี นายวันชัย จันทร์พร รองผวจ.อุดรธานี เป็นประธานเปิดงาน “เทศกาลมะม่วงอุดรธานี” โดยมีนางขนิษฐา โกวิทยากร เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี นายกัณฑ์พงศ์ สุระวรรณวิจิตร กรรมการหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ผู้แทนจากเกษตรจังหวัดอุดรธานี สภาเกษตรกรจังหวัดอุดรธานี หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ เอกชน ผู้บริหารห้างบิ๊กซีอุดรธานี และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมงาน

                นายประเสริฐ ฝ่ายชาวนา พาณิชย์จังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า จังหวัดอุดรธานี เป็นแหล่งผลิตมะม่วงที่สำคัญ โดยในปีการผลิต 2565 มีพื้นที่ปลูกมะม่วง 7,854 ไร่ คาดการณ์ผลผลิตรวม 7,200 ตัน ซึ่งผลผลิตจะออกสู่ตลาดมาก ในช่วงเดือนเมษายน เป็นช่วงที่ผลผลิตมะม่วงในภาพรวมทั้งประเทศออกสู่ตลาดมาก และประสบปัญหาราคาตกต่ำ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกร กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ จึงได้จัดสรรเงินกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี จัดกิจกรรมส่งเสริมการจำหน่ายผลไม้ และกิจกรรมประชาสัมพันธ์และสร้างความเชื่อมั่นผลไม้ไทยปลอดภัยจากโควิด-19 เป็นการช่วยเหลือเกษตรกรในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดมากและบรรเทาความเดือดร้อนช่วงที่ประสบปัญหาราคามะม่วงตกต่ำ

                สำหรับพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี กำหนดจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายทางตรง(Hard sale promotion) ผ่านรูปแบบ Online และ Offline เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มผู้ประกอบการและผู้บริโภคโดยตรง ที่ห้างบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาอุดรธานี จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายมะม่วง ระหว่างวันที่ 8-12 เมษายน 2565 จัดจุดจำหน่ายมะม่วง โดยเริ่มจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 เป็นต้นไป จนกว่าจะหมดฤดูกาล ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดอุดรธานี หน้าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี หน้าเทศบาลนครอุดรธานี และหน้าห้างเซฟมาร์ท เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายมะม่วง และเชื่อมโยงการกระจายผลไม้ออกนอกแหล่งผลิต ช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโควิด รวมถึงประชาสัมพันธ์และสร้างความเชื่อมั่นผลไม้ไทยปลอดภัยจากโควิด-19

                กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การจำหน่ายมะม่วงผลสุก ผลดิบ รวมถีงแปรรูป กิจกรรมการแข่งขันกินมะม่วง การประกวดสาวน้อยมะม่วงหวาน โปรโมชั่นมะม่วงนาทีทอง กิโลละ 1 บาท และกิจกรรมลุ้นคูปองส่วนลดในการซื้อมะม่วงทุกวัน

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Back to top button