ข่าวบ้านเฮา

กาชาดอุดรธานีส่งมอบถุงยังชีพบ้านโฮมฮักอุดรธานี

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี นำทีมส่งมอบถุงยังชีพ ให้กับผู้ด้อยโอกาส และผู้ยากไร้ กลุ่มเปราะบาง 17 อำเภอ  79 ชุด เพื่อส่งมอบการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือนร้อนแก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการพิจารณาให้การช่วยเหลือตามโครงการบูรณาการซ่อมสร้างบ้านให้กับผู้ด้อยโอกาส และผู้ยากไร้ กลุ่มเปราะบางในจังหวัดอุดรธานี (บ้านโฮมฮักอุดรธานี) 

วันที่ 9 พฤษภาคม 2565  ที่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี นางอรจิรา ศิริมงคล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี  และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี ร่วมกันส่งมอบถุงยังชีพตามโครงการบูรณาการซ่อมสร้างบ้านให้กับผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้ กลุ่มเปราะบางในจังหวัดอุดรธานี (บ้านโฮมฮักอุดรธานี)  รวม 79 ชุด ให้ตัวแทนจาก 17 อำเภอ โดยมีนายกองเอกปราโมทย์ ธัญญพืช รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นายประนอม  อุทรักษ์  พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี

ตามที่ จังหวัดอุดรธานี และเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี ได้บูรณาการการทำงานซ่อมสร้างบ้าน ตามโครงการซ่อมสร้างบ้านให้กับผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้ กลุ่มประบางในจังหวัดอุดรธานี (บ้านโฮมฮักอุดรธานี) โดยให้อำเภอสำรวจข้อมูลผู้ด้อยโอกาส ผู้ประสบปัญหาทางสังคม ที่ประสบปัญหาด้านที่อยู่อาศัย และดำเนินการคัดเลือกโดยเรียงลำดับความจำเป็นเร่งด่วนของบุคคลที่สมควรได้รับการช่วยเหลือ

ในปีงบประมาณ 2565 จังหวัดอุดรธานีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้บูรณาการหน่วยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจ ประชาชน รับบริจาคเงินสมทบโครงการบูรณาการซ่อมสร้างบ้านให้กับผู้ด้อยโอกาส และผู้ยากไร้ กลุ่มเปราะบางในจังหวัดอุดรธานี (บ้านโฮมฮักอุดรธานี) ซึ่งปัจจุบันมีประชาชน หน่วยงาน องค์กร ชมรม สมาคม ร่วมบริจาคให้การสนับสนุนโครงการแล้ว 15 ราย/องค์กร เป็นเงินทั้งสิ้น 927,204 บาท และจากการให้ 20 อำเภอ สำรวจข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย มี  17 อำเภอ รวม  79  ครัวเรือน แจ้งความประสงค์ขอรับการสนับสนุนจากจังหวัด  ซึ่งเบื้องต้นจังหวัดได้พิจารณาอนุมัติให้การช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายเร่งด่วนใน 17 อำเภอๆละ 1 หลังๆละ 50,000 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 850,000 บาท และจะเร่งดำเนินการให้การช่วยเหลือให้ครบทั้ง 79 ครัวเรือนต่อไป

สำหรับประชาชน องค์กร สามคม มูลนิธิ ที่ประสงค์จะร่วมบริจาคสมทบโครงกาบูรณาการซ่อมสร้างบ้านให้กับผู้ด้อยโอกาส และผู้ยากไร้ กลุ่มเปราะบางในจังหวัดอุดรธานี (บ้านโฮมฮักอุดรธานี) สามารถบริจาคได้ที่  สำนักพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี  ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี  โทรศัพท์ 0-4232-5615 /0-4222-1773  หรือที่ผู้ประสานงานโครงการ นส.ชุติณัท แสนดา  นักพัฒนาสังคมชำนาญการ 09-8259-4032

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Back to top button