ข่าวบ้านเฮา

นำร่องอบรมเลี้ยงควายที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ

อบจ.อุดรธานี จับมือ ปศุสัตว์อุดรธานี และ อ.ทุ่งฝน นำร่องอบรมเกษตรกร “ส่งเสริมอนุรักษ์และพัฒนาควายไทย”

                วันที่ 9 มิถุนายน 2564 ณ ศาลาประชาคมบ้านคำตานา หมู่ที่ 6 ต.ทุ่งใหญ่ อ.ทุ่งฝน จ.อุดรธานี นายวิเชียร ขาวขำ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี เปิดฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตร “ขบวนการกลุ่มและการจัดการเลี้ยงดูควาย” ภายใต้การส่งเสริมอนุรักษ์และพัฒนาควายไทย ประจำปี 2564 พร้อมด้วย นายพิทักษ์ เหมือนสีเลา ส.อบจ. อุดรธานี อำเภอ ทุ่งฝน โดยมี นายกำธร วิเชฏฐพงศ์ นายอำเภอทุ่งฝน นางขนิษฐา โกวิทยากร เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี นายพนธ์สมิทธิ์ กลางนภา ปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ

                การฝึกอบรมในครั้งนี้ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีความเข้มแข็งของเกษตรกร ในหลักสูตร  “ขบวนการกลุ่มและการจัดการเลี้ยงดูควาย” รุ่นที่ 1 มีเกษตรกรเข้ารับการฝึกอบรมทั้งสิ้น 50 ราย อบรมระหว่างวันที่ 9-10 มิถุนายน 2564 งบประมาณเงินอุดหนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี วัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรที่เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการจัดการเลี้ยงดูควายที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ เพื่อให้เกษตรกรเกิดการพัฒนาการเลี้ยงควายในพื้นที่จ.อุดรธานี สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงควายได้อย่างยั่งยืน และเพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายผู้เลี้ยงควาย ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน นำไปสู่การกำหนดรูปแบบและทิศทางในการพัฒนาการผลิตและการตลาดควายไทย

                นายวิเชียร ขาวขำ นายกอบจ.อุดรธานี กล่าวว่า เนื่องจากปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไป ทั้งวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณี ทำให้การเกษตรเปลี่ยนไปด้วยเช่นกัน จากที่เคยใช้ควายช่วยทำการเกษตร ก็หันมาใช้เครื่องจักรกลแทนเป็นจำนวนมาก เพิ่มภาระให้เกษตรกรในการดูแลรักษา และนอกจากนี้ยังไม่ให้ความสำคัญกับควาย มีการขายเข้าโรงฆ่าสัตว์ ไม่เลี้ยงเป็นอาชีพ ทางอบจ.อุดรธานีจึงพร้อมสนับสนุนส่งเสริมอนุรักษ์พัฒนาควายไทย โดยบูรณาการร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี และสำนักทางปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ให้ความรู้ ปรับปรุงพันธุ์สัตว์ และส่งเสริมการเลี้ยงเพื่อเป็นอาชีพให้กับเกษตรกร

                ซึ่งมีโครงการที่จะรองรับการต่อยอดผลผลิตคือ โครงการอนุรักษ์และพัฒนาควายไทย ณ ทุ่งโป่งวัว ต.ทุ่งใหญ่ อ.ทุ่งฝน จ.อุดรธานี ในปีนี้ได้สนับสนุนงบไปแล้วกว่า 20 ล้านบาท โดยพร้อมจะเป็นแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตของชุมชนคนอีสาน ที่มีความเกี่ยวข้องกับควายและยังจัดกิจกรรมต่างๆ ที่จะให้นักท่องเที่ยวได้เยี่ยมชมควายอย่างใกล้ชิดรวมถึงได้ชมควายสายพันธุ์ที่หายากแบบครบวงจร พร้อมให้เกษตรกรหันมาสร้างรายได้จากอาชีพเลี้ยงควายอย่างร่ำรวย มั่งคั่ง ยังยืน เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและอนุรักษ์ควายไทยให้อยู่คู่บ้านคู่เมืองและประเทศชาติตลอดไป

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Back to top button