เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ “ภูฝอยลม มินิมาราธอน”

0
91

โรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษา จัดกิจกรรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ  “ภูฝอยลม มินิมาราธอน ครั้งที่ 9” ส่งเสริมการออกกำลังกาย พัฒนาการเรียนการสอน และส่งเสริมการท่องเที่ยว ณ ภูฝอยลม อ.หนองแสง อุดรธานี วันอาทิตย์ที่ 27 ธันวาคม 2563 นี้

                วันที่ 9 ธันวาคม 2563 ณ สวนพฤษศาสตร์ ภูฝอยลม 60 พรรษา มหาราชินี อ.หนองแสง อุดรธานี นายทวี ชิณรงค์ นายอำเภอหนองแสง อุดรธานี ว่าที่ร.ต.สุภฌา สุวรรณบุตร ผอ.โรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษา นายสักกะ ศิริวัฒนกาญจน์ หัวหน้าโครงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ภูฝอยลม  นายปัญญา ติดมา  หัวหน้าสวนพฤษศาสตร์ ภูฝอยลม 60 พรรษา มหาราชินี  และนายจักรพงษ์ ศรีราช สาธารณสุขอำเภอหนองแสง แถลงข่าวกิจกรรม ภูฝอยลม มินิมาราธอน ครั้งที่ 9 เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ ภูฝอยลม

                นายทวี ชิณรงค์ นายอำเภอหนองแสง กล่าวว่า ด้วยโรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษา อ.หนองแสง อุดรธานี  ได้ดำเนินการจัดแข่งขันภูฝอยลม มินิมาราธอน ครั้งที่ 9 เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 27 ธันวาคม 2563 วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายและนักเรียน เยาวชน และประชาชนทั่วไป ส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอหนองแสง สร้างความรักความสามัคคีร่วมกับชุมชนในท้องถิ่น และระดมทุนเพื่อพัฒนาโรงเรียน การแข่งขันประกอบด้วย วีไอพี วิ่งได้ทุกระยะ ค่าสมัคร 1,000 บาท ฟันรัน 5.5 กิโลเมตร ค่าสมัคร 350 บาท แบ่งเป็นรุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี อายุ 13-19 ปี อายุ 20-29 ปี อายุ 30-39 ปี อายุ 40-49 ปี อายุ 50-59 ปี และอายุ 60 ปีขึ้นไป ชายและหญิง มินิมาราธอน 11 กิโลเมตร ค่าสมัคร 450 บาท แบ่งเป็นรุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี อายุ 20-29 ปี อายุ 30-39 ปี อายุ 40-49 ปี อายุ 50-59 ปี และอายุ 60 ปีขึ้นไป ชายและหญิง

                ว่าที่ร.ต.สุภฌา สุวรรณบุตร ผอ.โรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษา กล่าวว่า ในปีการศึกษา 2563 แนวโน้มของนักเรียนมีจำนวนเพิ่มขึ้น ซึ่งเนื่องมาจากโรงเรียนได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง แต่ถึงแม้จะได้รับการพัฒนาจนผ่านการประเมินของ สมศ.รอบ 3  ให้เป็นโรงเรียนคุณภาพมาตรฐานสากล และผ่านการประเมิน ScQA OBEC ได้รับรางวัลโรงเรียนดีประจำตำบลของอำเภอหนองแสง โรงเรียนยังคงต้องได้รับการพัฒนาให้ดีขึ้นพร้อมรับการปฏิรูปทางการศึกษา เตรียมความพร้อมของผู้เรียนและเป็นโรงเรียนที่บุตรหลานในอำเภอหนองแสงให้การยอมรับและเลือกที่จะเรียนในสถานศึกษาแห่งนี้ โดยโครงการเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพมินิมาราธอน ครั้งที่ 9  ประจำปี  2563 จะ ควบคู่ไปกับการเรียนการสอน  ในบรรยากาศของธรรมชาติในชุมชนท้องถิ่น  เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ หันมาใส่ใจดูแลรักษาสุขภาพด้วยวิธีการออกกำลังกาย อีกรูปแบบหนึ่ง โดยเฉพาะการระบาดของไวรัสโควิด-19 จึงจำเป็นที่เราทุกคนจะต้องสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้กับตนเอง รวมถึงการแข่งขันก็มีมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเข้มงวด จากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองแสง

                โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานในเขตอำเภอหนองแสง ซึ่งได้แก่  ที่ว่าการอำเภอหนองแสง  บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) โครงการสวนพฤกษศาสตร์ภูฝอยลม 20 พรรษามหาราชินี องค์การบริหารส่วนตำบลทับกุง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หน่วยงานเอกชน องค์กรต่างๆ ร้านค้าในอำเภอหนองแสง

                สมัครออนไลน์ โดยชำระเงินผ่านบัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ชื่อบัญชี “ภูฝอยลมมินิมาราธอน  ครั้งที่  9  เพื่อโรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษา” เลขที่บัญชี 020-188-625-938 ซึ่งทางผู้จัดมีบริการตรวจสุขภาพ  คอยดูแลตลอดการแข่งขัน และมีรถพยาบาลเตรียมความพร้อม บริการที่พักพื้นที่กางเต็นท์บริเวณภูฝอยลม สำหรับรีสอร์ทในอำเภอหนองแสง ประมาณ 500-700 บาท ต่อคืน ส่วนบริเวณที่จอดรถบนภูฝอยลมไม่มีค่าใช้จ่าย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.042-396367

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here