ผวจ.อด. นำ ลงแขก เกี่ยวข้าวช่วยชาวนาโคกหนองนาโมเดล

0
438

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่อำเภอศรีธาตุ อุดรธานี ร่วมกิจกรรมเกี่ยวข้าวเอามื้อสามัคคีชาวโคกหนองนาโมเดล ตามศาสตร์พระราชา อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี

ที่แปลงนาข้าวอินทรีย์ของ นายสายยนต์ นันทมาตย์ อายุ 65 ปี สมาชิกโคกหนองนา อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี

พร้อมด้วยนายปิยะพงษ์ บุญส่ง นายอำเภอศรีธาตุ นางชนกพร โพธิสาร ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี นางสิริวิมล ภู่หริวงษ์สุข พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีและอำเภอศรีธาตุ อาทิ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี ที่ทำการปกครองอำเภอศรีธาตุ ทหารพัฒนาหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 21 อำเภอศรีธาตุ ตำรวจภูธรศรีธาตุ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีธาตุ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี และสมาชิกโคกหนองนาโมเดลตามศาสตร์พระราชา อำเภอศรีธาตุ ร่วมกิจกรรม เอามื้อสามัคคีชาวโคกหนองนา ร่วมเกี่ยวข้าวแปลงนาข้าวอินทรีย์ จำนวน 4 ไร่ เพื่อเตรียมไปจัดงานกิจกรรมวันดินโลกในวันที่ 12-15 ธันวาคม 2561 ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาตินาเรียง โดยในวันดังกล่าวจะจัดให้มีกิจกรรมด้านศาสตร์พระราชาอีกมากมาย

นายปิยะพงษ์ บุญส่ง นายอำเภอศรีธาตุ กล่าวว่า นายสายยนต์ นันทมาตย์ อายุ 65 ปี สมาชิกโคกหนองนา ได้น้อมนำศาสตร์พระราชามาดำเนินการตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมา โดยแบ่งพื้นที่เป็นแปลงข้าวอินทรีย์ 4 ไร่ ซึ่งในแปลงนาแห่งนี้จะงดใช้สารพิษ สารเคมีทุกชนิด หันมาเลี้ยงดินด้วยจุลินทรีย์ 7 รส

เพื่อให้ดินเลี้ยงพืช ในขณะที่บริเวณโดยรอบทำการขุดคลองประชารัฐ หลุมขนมครก คลองไส้ไก่ เพื่อบริหารจัดการน้ำในพื้นที่และปลูกพืช 3 อย่างเพื่อประโยชน์ 4 อย่าง

ปัจจุบันมีผลผลิตออกมาหลากหลายทั้งพืชและสัตว์ กลุ่มได้นำผลผลิตต่างๆมาแปรรูปเพิ่มมูลค่าในตรา “ครบ” คริสตจักร โรงเรียน บ้าน เช่น น้ำอ้อยสด น้ำตาลผง น้ำเสาวรส ไอศกรีม ข้าวเกรียบ ปลาแห้ง ผัก และผลไม้ปลอดสารพิษ

เพื่อเป็นการให้ประชาชนเห็นคุณค่าข้าวที่ชาวนาปลูกให้คนไทยทั้งประเทศได้รับประทาน ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ได้ให้สมาชิกโคกหนองนาโมเดลตามศาสตร์พระราชา อำเภอศรีธาตุ ร้องบทสวดก่อนกินข้าว

เพื่อเป็นข้อคิดแก่ทุกๆคนให้เห็นคุณค่าอาหารและนำดื่มที่เราบริโภค

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here